Bohemi z Montparnassa

Jean Cocteau & Veno Pilon

2016

Sebastião Salgado: Geneza

pregledna razstava fotografskega velikana

2016

PhotoMagic

Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart

2016

Portfolio Review 2016

  Festival Fotonični trenutki – Mesec fotografije 2016 vabi fotografe, da predstavijo svoja dela na Portfolio Review, ki bo potekal […]

2016

Natečaj za Večerne projekcije

Mednarodni natečaj za sodobne fotografe

2016

1. JUNIJ

 
 
 
Veno Pilon, Portrait of Ossip Zadkine, 1936

Veno Pilon, Portrait of Ossip Zadkine, 1936

19.00
TOMAŽ ČRNEJ: V galeriji
Galerija Janez Boljka, Ljubljana

19.00
NOVAF
Fotogalerija Stolp, Maribor

20.00
JEAN COCTEAU & VENO PILON: Bohemi iz Montparnassa
Photon, Ljubljana

 

TOMAŽ ČRNEJ: V galeriji

Sreda, 1. junija ob 19. uri v Galeriji Janez Boljka, Ljubljana

Serija V galeriji Tomaža Črneja je nastala iz avtorjeve potrebe po preizpraševanju določenih kulturnih in vedenjskih vzorcev, ki jim sledimo. Z diferenciacijo produkcije in potrošnje znotraj kapitalističnega sistema je odjemalec končnega produkta popolnoma ločen od postopka njihovega nastajanja. Tovrstna ločitev omogoča, da se priročno zakrijejo deli, ki bi utegnili zmotiti, razburiti ali kako drugače odvrnili potrošnika od njegovega nakupa. več…

1. junij – 1. Julij 2016

 

NOVAF

Petek, 10. junija ob 19. uri v Fotogaleriji Stolp, Maribor

NovaF v letu 2016 predstavlja tri avtorice mlajše generacije, Evo Šuštar, Majo Modrinjak in Đejmi Hadrović, ki kažejo izvirna izhodišča za razumevanje že tako kompleksne in mnogostranske problematike, kot je ženski svet. Gledalcu ponujajo realen in dokaj objektivno zaobjet način sporočanja, ki predstavlja večplastno možnost fotografije, da postane dokument časa, eksperimentalni koncept ali medij za domet določene sporočilnosti. več…

10. junij – 30. junij 2016

 

JEAN COCTEAU & VENO PILON: Bohemi iz Montparnassa

Sreda, 1. junija ob 20. uri v Galeriji Photon, Ljubljana 

Razstava Bohemi iz Montparnassa združuje dela dveh pomembnih ustvarjalcev iz začetka 20. stoletja, svetovno znanega filmarja, pesnika in umetnika Jeana Cocteauja in v mednarodnih krogih priznanega, v Parizu živečega slovenskega umetnika Vena Pilona. Njuni fotografski portreti nudijo vpogled v pariško sceno v obdobju, ko je Pariz nesporno veljal za središče sveta umetnosti. več…

1. junij – 22. julij 2016