Bohemi z Montparnassa Bohemians from Montparnasse

Jean Cocteau & Veno Pilon Jean Cocteau & Veno Pilon

2016

Sebastião Salgado: Geneza Sebastião Salgado: Genesis

pregledna razstava fotografskega velikana overview exhibition of the notorious photographer

2016

PhotoMagicPhotoMagic

Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart

2016

Portfolio Review 2016

  Festival Fotonični trenutki – Mesec fotografije 2016 vabi fotografe, da predstavijo svoja dela na Portfolio Review, ki bo potekal […]

2016

Natečaj za Večerne projekcije Open call for Evening Projections

Mednarodni natečaj za sodobne fotografe International contest for contemporary photographers

2016

10. JUNIJ 10 JUNE

 
 
 
Saša Huzjak, Instagram, 2015

Saša Huzjak, Instagram, 2015

19.00
VZHODNI PREBLISKI
Vetrinjski dvor, Maribor

 

 

VZHODNI PREBLISKI

Petek, 10. junija ob 19. uri v Vetrinjskem dvoru, Maribor 

Razstava Vzhodni prebliski predstavlja mlade, kreativne moči lokalne provenience na področju avtorske fotografije vzhodnih delov države. V slovenskem kulturnem prostoru pogosto prezrte štajerske fotografe smo pred dvema letoma začeli predstavljati skozi koncept sodobne, interaktivno-mobilne digitalne galerije Foto kamra. Razstavljajo: Saša Huzjak, Sandra Požun, Gregor Radonjič, Matija Brumen, Dejan Bulut, Rene Strgar. več…

10. junij – 30. junij 2016

7 PM
EASTERN GLIMPSES
Vetrinjski dvor, Maribor

 

 

EASTERN GLIMPSES

Friday, 10 June at 7pm at Vetrinjski dvor, Maribor

Eastern Glimpses is an exhibition showcasing the young, creative, local forces in the field of auteur photography from eastern parts of Slovenia. Often overlooked in the country’s cultural landscape, photographers from the Štajerska region have been systematically brought to attention over the last two years through the concept of Foto kamra. Exhibiting artists: Saša Huzjak, Sandra Požun, Gregor Radonjič, Matija Brumen, Dejan Bulut, Rene Strgar. more…

10 – 30 June 2016