Bohemi z Montparnassa Bohemians from Montparnasse

Jean Cocteau & Veno Pilon Jean Cocteau & Veno Pilon

2016

Sebastião Salgado: Geneza Sebastião Salgado: Genesis

pregledna razstava fotografskega velikana overview exhibition of the notorious photographer

2016

PhotoMagicPhotoMagic

Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart

2016

Portfolio Review 2016

  Festival Fotonični trenutki – Mesec fotografije 2016 vabi fotografe, da predstavijo svoja dela na Portfolio Review, ki bo potekal […]

2016

Natečaj za Večerne projekcije Open call for Evening Projections

Mednarodni natečaj za sodobne fotografe International contest for contemporary photographers

2016

14. JUNIJ 14 JUNE

 
 
 

VIP

 

20.00
VIDEO IN PROGRESS
Galerija Alkatraz, Ljubljana

 

VIDEO IN PROGRESS

Torek, 14. junija ob 20. uri v Galeriji Alkatraz, Ljubljana 

Šesta edicija mednarodne selekcije Video in Progress je nastala pod vplivom gibanja beguncev, ki se je v lanskem letu intenzivno dotaknilo tudi naših krajev. Preko balkanske poti so državno mejo prečkale množice travmatiziranih ljudi, ki so zbežali pred vojno, nasiljem in revščino.

14. in 15. Junij 2016

20.00
VIDEO IN PROGRESS
Galerija Alkatraz, Ljubljana

 

VIDEO IN PROGRESS

Tuesday, 14 June at 8pm at Alkatraz Gallery, Ljubljana

The sixth edition of the international selection Video in Progress was made under influence of the movement of refugees, an event that affected Slovenia very strongly last year. Masses of traumatised people fleeing war, violence and poverty were crossing our national border along their Balkan route.

14 and 15 June 2016