Bohemi z Montparnassa Bohemians from Montparnasse

Jean Cocteau & Veno Pilon Jean Cocteau & Veno Pilon

2016

Sebastião Salgado: Geneza Sebastião Salgado: Genesis

pregledna razstava fotografskega velikana overview exhibition of the notorious photographer

2016

PhotoMagicPhotoMagic

Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart

2016

Portfolio Review 2016

  Festival Fotonični trenutki – Mesec fotografije 2016 vabi fotografe, da predstavijo svoja dela na Portfolio Review, ki bo potekal […]

2016

Natečaj za Večerne projekcije Open call for Evening Projections

Mednarodni natečaj za sodobne fotografe International contest for contemporary photographers

2016

16. JUNIJ 16 JUNE

 
 
 
Mirjana Rukavina: Here & There – Places of Absence

Mirjana Rukavina: Here & There – Places of Absence

20.00
MIRJANA RUKAVINA: Tukaj & Tam
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana

 

MIRJANA RUKAVINA: Tukaj & Tam – prostori odsotnosti

Četrtek, 16. junija ob 20. uri v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana 

Razstava Tukaj & Tam – prostori odsotnosti predstavlja dva ciklusa fotografij na Dunaju živeče in delujoče avtorice Mirjane Rukavina, ki v središče zanimanja postavlja odnos med dvema na prvi pogled povsem različnima arhitekturama. Zapuščeno Hutterjevo tekstilno tovarno oziroma MTT v Mariboru je kot izpraznjen, estetiziran in hkrati travmatiziran prostor postavila v vizualni dialog s svojim navideznim antipodom, spektakularnim stolpom Donau City Tower na Dunaju. več…

16. junij – 31. julij 2016

8 PM
MIRJANA RUKAVINA: Here & There – Places of Absence
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana

 

MIRJANA RUKAVINA: Tukaj & Tam – prostori odsotnosti

Thursday, 16 June at 8pm at Museum of Architecture and Design, Ljubljana

The Here & There – Places of Absence exhibition showcases two series of photographs by Mirjana Rukavina, an artist who lives and works in Vienna, whose focus of interest is to confront two seemingly completely different, at least at first glance, architectural structures. She places Hutter’s abandoned textile factory in Maribor (formerly known as the MTT)–an emptied, aestheticised and at the same time traumatised place–in direct visual dialogue with its alleged antipode, the spectacular Donau City Tower in Vienna. more…

16 June – 31 July 2016