Bohemi z Montparnassa Bohemians from Montparnasse

Jean Cocteau & Veno Pilon Jean Cocteau & Veno Pilon

2016

Sebastião Salgado: Geneza Sebastião Salgado: Genesis

pregledna razstava fotografskega velikana overview exhibition of the notorious photographer

2016

PhotoMagicPhotoMagic

Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart

2016

Portfolio Review 2016

  Festival Fotonični trenutki – Mesec fotografije 2016 vabi fotografe, da predstavijo svoja dela na Portfolio Review, ki bo potekal […]

2016

Natečaj za Večerne projekcije Open call for Evening Projections

Mednarodni natečaj za sodobne fotografe International contest for contemporary photographers

2016

25. MAJ 25 MAY

 
 
 
Almin Zrno, The Power of Body, 2014

Almin Zrno, The Power of Body, 2014

20.00
ALMIN ZRNO: Moč telesa
Mala galerija, Cankarjev dom, Ljubljana

 

ALMIN ZRNO: Moč telesa

Sreda, 25. maja ob 20. uri v Cankarjevem domu, Ljubljana

Znani sarajevski fotograf Almin Zrno za svojo ljubljansko predstavitev pripravlja klasično temo mnogih lovcev na podobe – skladnost in lepoto človeškega telesa v njegovi polni moči in ekspresivnosti. S svetlobno igro mu vedno znova uspeva razkriti nove podrobnosti in novo gibanje v žaru lastnega vzhičenja in navdiha, ki nam ga ponuja v sinestetičnem vzdušju erosa anatomije (življenja) kot antitezi thanatosa, pa tudi muskulaturnost telesa. 25. maj – 28. junij 2016 25 MAY 8 PM ALMIN ZRNO: The Power of the Body Mala galerija, Cankarjev dom, Ljubljana MORE ALMIN ZRNO: The Power of the Body Wednesday, 25 May at 8pm at Cankarjev dom, Ljubljana [http://www.cd-cc.si] An acclaimed Sarajevo-based photographer, Almin Zrno’s Ljubljana exhibition features the classical motif of numerous photographers, namely, the proportional harmony and beauty of human body showing its full potential and expressiveness. Zrno repeatedly succeeds in highlighting new details, new movement through the play of light. He discloses human musculature in the glow of his artistic rapture and inspiration, the lofty sentiments he conveys in the synesthetic atmosphere of the Eros of anatomy (life) as the antithesis of Thanatos. več…

25. maj – 28.  junij 2016

8 PM
ALMIN ZRNO: The Power of the Body
Mala galerija, Cankarjev dom, Ljubljana

 

ALMIN ZRNO: The Power of the Body

Wednesday, 25 May at 8pm at Cankarjev dom, Ljubljana

An acclaimed Sarajevo-based photographer, Almin Zrno’s Ljubljana exhibition features the classical motif of numerous photographers, namely, the proportional harmony and beauty of human body showing its full potential and expressiveness. Zrno repeatedly succeeds in highlighting new details, new movement through the play of light. He discloses human musculature in the glow of his artistic rapture and inspiration, the lofty sentiments he conveys in the synesthetic atmosphere of the Eros of anatomy (life) as the antithesis of Thanatos. more…

25 May – 28 June 2016