Bohemi z Montparnassa Bohemians from Montparnasse

Jean Cocteau & Veno Pilon Jean Cocteau & Veno Pilon

2016

Sebastião Salgado: Geneza Sebastião Salgado: Genesis

pregledna razstava fotografskega velikana overview exhibition of the notorious photographer

2016

PhotoMagicPhotoMagic

Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart

2016

Portfolio Review 2016

  Festival Fotonični trenutki – Mesec fotografije 2016 vabi fotografe, da predstavijo svoja dela na Portfolio Review, ki bo potekal […]

2016

Natečaj za Večerne projekcije Open call for Evening Projections

Mednarodni natečaj za sodobne fotografe International contest for contemporary photographers

2016

9. JUNIJ 9 JUNE

 
 
 
Emina Djukic, Eminas Selfie, 2015

Emina Djukic, Eminas Selfie, 2015

22.00
NABIJ SE!
Boris plac, Tovarna Rog, Ljubljana

 

NABIJ SE!

Četrtek, 9. junija ob 22. uri v Boris plac, Tovarna Rog, Ljubljana

Znotraj mnoštva dogodkov trije akterji s področja fotografije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje svojo prisotnost pritrdijo z afirmacijo. “Smo zraven,” je njihovo stališče. Pritrdijo k vsemu povedanemu, k vsemu prikazanemu.

9. junij – 17. junij 2016

10 PM
FIX YOURSELF!
Boris plac, Rog Factory, Ljubljana

 

FIX YOURSELF!

Thursday, 9 June at 10pm at Boris plac, Tovarna Rog, Ljubljana

Three protagonists working in the field of photography at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana confirm their presence with an affirmation. Their stance is: “We take part!” They confirm everything that has been said and shown.

9 – 17 June 2016