Bohemi z Montparnassa Bohemians from Montparnasse

Jean Cocteau & Veno Pilon Jean Cocteau & Veno Pilon

2016

Sebastião Salgado: Geneza Sebastião Salgado: Genesis

pregledna razstava fotografskega velikana overview exhibition of the notorious photographer

2016

PhotoMagicPhotoMagic

Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart

2016

Portfolio Review 2016

  Festival Fotonični trenutki – Mesec fotografije 2016 vabi fotografe, da predstavijo svoja dela na Portfolio Review, ki bo potekal […]

2016

Natečaj za Večerne projekcije Open call for Evening Projections

Mednarodni natečaj za sodobne fotografe International contest for contemporary photographers

2016

PETEK, 3. JUNIJ 2016 FRIDAY, 3 JUNE 2016

 
 

[lang_si]

Predstavitev knjige History of European Photography

(foto:Jurij Kodrun)

 

Portfolio review

 

(foto : Urša Satler)

 

Otvoritev razstave Matica Zormana: Dostojantsvo

(foto: Jurij Kodrun)

 

Otvoritev razstave Jaka Gasar – Herojska pot

(foto: Lana Bregar)

 

Predavanje Marije Skočir: Sebastião Salgado in njegovo ljubezensko pismo planetu

(foto: Lana Bregar)

 

Okrogla miza: Fotografske revije in založništvo danes

(foto: Lana Bregar)

 

Večerene projekcije

(foto: Lana Bregar)

 

 

 

(video: Simon Podgoršek)

[lang_en]

Presentation of the book History of European Photography

(photo: Jurij Kodrun)

Portfolio review

 

(photo : Urša Satler)

 

Opening of the exhibition of Matic Zorman – Dignity

(photo: Jurij Kodrun)

 

Opening of the exhibition Jaka Gasar – Heroic journey

(photo: Lana Bregar)

 

Lecture by Marija Skočir: Sebastião Salgado and His Love Letter to the Planet

(photo: Lana Bregar)

 

Panel discussion: Photo Magazines and Publishing Now

(photo: Lana Bregar)

 

Evening projections

(photo: Lana Bregar)

 

 

(video: Simon Podgoršek)