Bohemi z Montparnassa Bohemians from Montparnasse

Jean Cocteau & Veno Pilon Jean Cocteau & Veno Pilon

2016

Sebastião Salgado: Geneza Sebastião Salgado: Genesis

pregledna razstava fotografskega velikana overview exhibition of the notorious photographer

2016

PhotoMagicPhotoMagic

Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart

2016

Portfolio Review 2016

  Festival Fotonični trenutki – Mesec fotografije 2016 vabi fotografe, da predstavijo svoja dela na Portfolio Review, ki bo potekal […]

2016

Natečaj za Večerne projekcije Open call for Evening Projections

Mednarodni natečaj za sodobne fotografe International contest for contemporary photographers

2016

ZGODOVINA EVROPSKE FOTOGRAFIJEHISTORY OF EUROPEAN PHOTOGRAPHY

 
 
 


Predstavitev založniškega projekta in panelna diskusija: Michaela Bosáková, Želimir Koščević, Primož Lampič in Lara Štrumej

7. junij 2012 ob 18. uri

Knjigarna Konzorcij, Ljubljana

Zgodovina evropske fotografije (1900-2000) je mednarodni raziskovalni projekt, ki zajema celotno Evropo. Glavni produkt in dosežek je enciklopedična publikacija v angleškem jeziku, razdeljena v tri zvezke (zvezek 1: 1900–1938, zvezek 2: 1939-1970, zvezek 3: 1971–2000). Študijska besedila o zgodovini fotografije v sleherni državi so bila napisana iz strani lokalnih strokovnjakov za fotografijo.


Presentation of a project and panel discussion: Michaela Bosáková, Želimir Koščević, Primož Lampič and Lara Štrumej

7 June 2012 at 6 pm

Konzorcij bookshop, Ljubljana

The History of European Photography (1900 – 2000) is an international research project spanning the whole of Europe. The project’s main achievement is an encyclopaedia in English, divided into three volumes / periods (volume 1 – 1900 – 1938, volume 2 – 1939-1970, volume 3 1971 – 2000). A study on the history of photography in each country is written by an expert on photography from that country.