Program

1. JUNIJ

Veno Pilon, Portrait of Ossip Zadkine, 1936
Veno Pilon, Portrait of Ossip Zadkine, 1936

19.00
TOMAŽ ČRNEJ: V galeriji
Galerija Janez Boljka, Ljubljana

19.00
NOVAF
Fotogalerija Stolp, Maribor

20.00
JEAN COCTEAU & VENO PILON: Bohemi iz Montparnassa
Photon, Ljubljana

 

TOMAŽ ČRNEJ: V galeriji

Sreda, 1. junija ob 19. uri v Galeriji Janez Boljka, Ljubljana

Serija V galeriji Tomaža Črneja je nastala iz avtorjeve potrebe po preizpraševanju določenih kulturnih in vedenjskih vzorcev, ki jim sledimo. Z diferenciacijo produkcije in potrošnje znotraj kapitalističnega sistema je odjemalec končnega produkta popolnoma ločen od postopka njihovega nastajanja. Tovrstna ločitev omogoča, da se priročno zakrijejo deli, ki bi utegnili zmotiti, razburiti ali kako drugače odvrnili potrošnika od njegovega nakupa. več…

1. junij – 1. Julij 2016

 

NOVAF

Petek, 10. junija ob 19. uri v Fotogaleriji Stolp, Maribor

NovaF v letu 2016 predstavlja tri avtorice mlajše generacije, Evo Šuštar, Majo Modrinjak in Đejmi Hadrović, ki kažejo izvirna izhodišča za razumevanje že tako kompleksne in mnogostranske problematike, kot je ženski svet. Gledalcu ponujajo realen in dokaj objektivno zaobjet način sporočanja, ki predstavlja večplastno možnost fotografije, da postane dokument časa, eksperimentalni koncept ali medij za domet določene sporočilnosti. več…

10. junij – 30. junij 2016

 

JEAN COCTEAU & VENO PILON: Bohemi iz Montparnassa

Sreda, 1. junija ob 20. uri v Galeriji Photon, Ljubljana 

Razstava Bohemi iz Montparnassa združuje dela dveh pomembnih ustvarjalcev iz začetka 20. stoletja, svetovno znanega filmarja, pesnika in umetnika Jeana Cocteauja in v mednarodnih krogih priznanega, v Parizu živečega slovenskega umetnika Vena Pilona. Njuni fotografski portreti nudijo vpogled v pariško sceno v obdobju, ko je Pariz nesporno veljal za središče sveta umetnosti. več…

1. junij – 22. julij 2016