ProgramProgramme

11. JUNIJ 11 JUNE

Simon Podgoršek, Brez naslova / Untitled, 2014

Simon Podgoršek, Brez naslova / Untitled, 2014

 

Sreda, 11. junija ob 20. uri:
DVA KRAJA
Kulturni dom Kamnik

 

DVA KRAJA
Blaž Janežič, Rudi Kotnik, Dušan Letnar, Jana Nakrst, Robert Novak, Simon Podgoršek, Aleš Senožetnik

Sreda, 11. junija ob 20. uri / Galerija doma kulture Kamnik

Dva kraja je projekt o prostorih zanimanja, o krajih, kjer se znajdemo, o krajih, kamor pobegnemo ali o krajih, kjer se znajdemo, ko pobegnemo. Izkaže se, da nas zanimajo določena mesta v svetu, kjer lahko fotografiramo in hkrati nas zanimajo mesta v svetu, ki jih ustvarimo s tem, da fotografiramo. V vsakem primeru se pokaže da kraj, kjer se znajdemo, ni eden, ampak sta dva. Skozi fotografijo smo soočili dva kraja, dve skrajnosti, nasprotje, ki se vzpostavlja skozi odnos in redukcijo na skupni imenovalec: dobili smo dva kraja enega, dve skrajnosti istega.  VEČ…

11. 6.–30. 6. 2014

www.fotoklub-kamnik.si

 


Wednesday, 11 June at 8 pm:
TWO PLACES
Kamnik Cultural Centre

 

TWO PLACES
Blaž Janežič, Rudi Kotnik, Dušan Letnar, Jana Nakrst, Robert Novak, Simon Podgoršek, Aleš Senožetnik

Wednesday, 11 June at 8 pm / Gallery of Kamnik Cultural Centre

Two Places is a project about places of interest, places where we end up, places where we get away to or places that we end up at when we get away. It turns out we are interested in particular places in the world where we can take pictures and simultaneously we are interested in places that we create by taking pictures. In any case it turns out that the place we end up at is not one but two. Through photography we confronted two places, two extremes, a contradiction formed through a relation and reduction to a common denominator: we got two places for one, two extremes of the same.  MORE…

11–30 June 2014

www.fotoklub-kamnik.si