Dogodki

Predavanja / diskusije / projekcije
31. maj & 1. junij 2012

Predavanja / diskusije / projekcije 31. maj & 1. junij 2012

FORUM: pogovori o sodobni fotografiji

Predavanja / diskusije / projekcije
31. maj & 1. junij 2012

Ana Opalić, iz serije Afterwards, 2007

AFTERMATH. Ljubljana

31 maj. & 1. junij 2012

Cankarjev dom Ljubljana

Dvodnevni forum, ki se tokrat nanaša na vprašanja, povezana s tematiko osrednjega razstavnega projekta Aftermath, skozi predavanja, predstavitve in panelne diskusije sooča mnenja interdisciplinarnega nabora strokovnjakov iz področja nekdanje Jugoslavije.

V sodelovanju s partnerskimi organizacijami s področja nekdanje Jugoslavije poteka obsežna raziskava o vplivu velikih družbenih premikov na podobo fizičnega in mentalnega okolja in s tem tudi izraznost številnih umetnikov, ki v delujočih na področju avtorske fotografije.

Forum ponuja serijo predavanj selektorjev projekta in povabljenih strokovnjakov, projekcijo filmov in panelno diskusijo z nekaterimi predstavljenimi avtorji.

PROGRAM:

četrtek, 31. maj 2012 (ob 12. uri)

12.00:  Miha Colner (Slovenija)

12.15:  Saša Janjić (Srbija)

12.45:  Leonida Kovač & Ana Opalić (Hrvaška)

13.15:  Andrej Đerković (BiH)

13.45:  Mirjana Dabović (Črna Gora)

16.00:  Dejan Sluga (Slovenija)

16.30:  *Milan Aleksić (Srbija)

17.30:  *Svetlana Slapšak (Slovenija)

18.30:  Genc Kadriu (Kosovo)

20.00: Otvoritev razstave Aftermath. Changing Cultural Landscape v Narodnem muzeju Slovenije.

petek, 1. junij 2012 (ob 18. uri)

18.00:  projekcija filma Bratstvo in enotnost Marije Mojce Pungerčar

19.00: diskusija o različnih aspektih umetniškega soočanja z aktualnimi družbenimi danostmi s stališča projekta Aftermath. Changing Cultural Landscape

Borut Krajnc / Marija Mojca Pungerčar / Bojan Salaj / Miha Colner


Projekt Aftermath. Changing Cultural Landscape se v Ljubljani predstavlja krstno, nakar bo vse do konca leta 2013 v oblikah razstav, predstavitvenih dogodkov in obširne publikacije predstavljen v vseh partnerskih mestih. Ljubljanski predstavitvi bodo v nadaljevanju sledile obsežne razstave v Pordenonu, Zagrebu in Beogradu ter krajši diskurzivni dogodki, temelječi na predavanjih in diskusijah, v Sarajevu, Cetinju in Prištini.

Projekt Aftermath je nastal na pobudo Photona – Centra za sodobno fotografijo v sodelovanju s C.R.A.F. Spilimbergo ter partnerskimi organizacijami iz področja bivše Jugoslavije Remont iz Beograda, Film&Film iz Pule in Suvremena hrvatska fotografija iz Zagreba, Collegium Artisticum iz Sarajeva, Stacion – Center for Contemporary Art iz Prištine in Narodni muzej Crne Gore iz Cetinja.

Osrednja kuratorsko-raziskovalna ekipa: Miha Colner, Mirjana Dabović, Albert Heta, Saša Janjić, Leonida Kovač, Ana Opalić, Vala Osmani, Dejan Sluga, Sandra Vitaljić in Branka Vujanović.

www.photon.si

www.cd-cc.si