ProgramProgramme

23. JUNIJ 23 JUNE

Jože Suhadolnik, Circus, 1999

Jože Suhadolnik, Circus, 1999

19.00
JOŽE SUHADOLNIK: 35
Galerija Vžigalica, Ljubljana

 

JOŽE SUHADOLNIK: 35

Četrtek, 23. junija ob 19. uri v Galeriji Vžigalica, Ljubljana

Razstava 35 obeležuje strnjen pregled treh in pol desetletij fotoreporterskega dela Jožeta Suhadolnika, fotografa, ki je zaznamoval tako slovenski medijski prostor kot sfero avtorske fotografije. Skozi izbrane fotozgodbe razstava razkriva raznolike tematike, med katerimi so nekatere avtorja zaposlovale skozi celotno obdobje, druge pa so predstavljale posamezne projekte v luči vsakokratnega aktualnega dogajanja. več…

23. junij – 28. avgust 2016

7 PM
JOŽE SUHADOLNIK: 35
Vžigalica Gallery, Ljubljana

 

JOŽE SUHADOLNIK: 35

Thursday, 23 June at 7pm at Vžigalica Gallery, Ljubljana

The 35 exhibition brings together three and a half decades of photojournalist work by Jože Suhadolnik, a photographer who has made his mark on Slovenian media as well as the sphere of art photography. The selected photo stories feature diverse topics; some have held the artist’s attention throughout his career, whereas others are to be found in certain projects reflecting current developments. more…

23 June – 28 August 2016