ProgramProgramme

28. MAJ 28 MAY

Bojan Salaj, Interierji II / Interiors II, 2006

Bojan Salaj, Interierji II / Interiors II, 2006

 

Sreda, 28. maja ob 19. uri:
BOJAN SALAJ: Interierji-korespondence
Narodna galerija, Ljubljana

 

Sreda, 28. maja ob 20. uri
NINA ĐURĐEVIĆ: Prostor vmes & Objekt(iv)na
Mala galerija, Cankarjev dom, Ljubljana

 

 

BOJAN SALAJ: Interierji-korespondence

Sreda, 28. maja ob 19. uri / Narodna galerija, Ljubljana

Razstava in dogodek Interierji – korespondence kot svoj osnovni motiv izpostavljata ambivalenten odnos med posameznikom in njegovim notranjim prostorom intime ter fizičnim arhitekturnim prostorom nekaterih za državo in družbo ključnih institucij. Bojan Salaj želi skozi specifično prostorsko postavitev pri publiki prebuditi aktiven odnos do omenjenih tem, ki temeljno označujejo prebivalca sleherne države članice EU. Instalacijo tvorijo štirje objekti v ortogonalni postavitvi in rahlem dinamičnem zamiku glede na arhitekturo Narodne galerije. VEČ

28.5. – 30.6. 2014

www.ng-slo.si

 

NINA ĐURĐEVIĆ: Prostor vmes & Objekt(iv)na

Sreda: 28. maja ob 20. uri / Mala galerija, Cankarjev dom, Ljubljana

Avtoportret bi lahko definirali kot projekcijo samih sebe v sliko – v dobesednem ali prenesenem smislu. V delu Nine Đurđević se tema avtoportreta vedno znova ponavlja. Dve na prvi pogled povsem različni fotografski seriji, Prostor vmes in Objekt(iv)na, bi tako lahko umestili v žanr avtoportreta, če vzamemo v obzir avtoričine težnje. V seriji Prostor vmes se posveča dokumentiranju sten v prostorih, v katerih je bivala, medtem ko je ciklus Objekt(iv)na posvečena t.i. avto-aktu, kjer avtorica svoje telo postavlja v psevdo-erotične položaje.

28.5. – 30.6. 2014

www.cd-cc.si

 

Wednesday, 28 May at 7 pm:
BOJAN SALAJ: Interiors-Correspondences
National Gallery of Slovenia, Ljubljana

 

Wednesday, 28 May at 8 pm:
NINA ĐURĐEVIĆ: The Space Between & Objective
Mala galerija, Cankarjev dom, Ljubljana

 

 

BOJAN SALAJ: Interiors-Correspondences

Wednesday, 28 May at 7 pm / National Gallery of Slovenia, Ljubljana

The principal motif of the exhibition and event Interiors-Correspondences, is the ambivalent relation between an individual and their inner intimate space and the physical architectural space of some institutions essential to both state and society. Through a specific spatial arrangement, Bojan Salaj seeks to evoke an active response to these topics fundamentally affecting citizens of every EU member country. The installation comprises four objects set in an orthogonal arrangement with a slight dynamic shift created by the architecture of the National Gallery.

28 May – 30 June 2014

www.ng-slo.si

 

NINA ĐURĐEVIĆ: The Space Between & Objective

Opening: 28 May at 8 pm / Small Gallery, Cankarjev dom, Ljubljana

A self-portrait can be defined as the literal or figurative projection of the self into the picture. Considering Nina Đurđević’s work over the years, the self-portrait is, according to this definition, a recurring theme. Taking the author’s intention into account, The Space Between and Objective, two seemingly, entirely different photographic series can both be defined as self-portraiture. In The Space Between series she documents walls in the spaces where she was living and staying, while in the Objective series she creates nude self-portraits arranging her body in pseudo-erotic poses.

28 May – 30 June 2014

www.cd-cc.si