RazstaveExhibitions

Uta Benzenberg, Ivan Blažev, Samir Karahodzha, Camilo Nolas, Ivan Petrović
29. 5. – 30. 6. 2014 – SEM, Ljubljana

Uta Benzenberg, Ivan Blažev, Samir Karahodzha, Camilo Nolas, Ivan Petrović 29. 5. – 30. 6. 2014 – SEM, Ljubljana

Zgodba o Balkanu A Balkan Tale

Uta Benzenberg, Ivan Blažev, Samir Karahodzha, Camilo Nolas, Ivan Petrović
29. 5. – 30. 6. 2014 – SEM, Ljubljana

Samir Karahodza, Tailors' Bridge / Krojaški most, Gjakova, Kosovo, 2012

Samir Karahodza, Tailors’ Bridge / Krojaški most, Gjakova, Kosovo, 2012

5 fotografov, 50 spomenikov, 1 zgodba o Balkanu

Uta Benzenberg, Ivan Blažev, Samir Karahodža, Camilo Nollas, Ivan Petrović

Otvoritev: 30. maj ob 20. uri

30.5. – 30.6. 2014

Slovenski etnografski muzej, Ljubljana

KJE: Metelkova ulica 2, Ljubljana

Projekt Zgodba o Balkanu želi spodbuditi javno razpravo o skupni zgodovini Balkana ter prispevati k ohranitvi in javni dostopnosti kulturne dediščine te regije.

Najnovejše raziskave so pokazale, da je osmanska kulturna dediščina na Balkanu močno ogrožena, saj je že več kot 98 odstotkov zgradb iz časa Osmanskega cesarstva uničenih. Po mnenju zgodovinarjev regijo še naprej zaznamujejo etnični in verski konflikti; eden izmed razlogov za to so različne razlage zgodovine.

Multimedijski projekt temelji na skupni razstavi fotografij petih priznanih fotografov, ki prihajajo iz Aten, Beograda, Skopja, Tirane in Prizrena. Fotografije prikazujejo petdeset židovskih, muslimanskih ali krščanskih zgradb iz časa Osmanskega cesarstva na Balkanu, spremljajo pa jih podrobni opisi, ki so jih spisali zgodovinarji iz vse regije. Sodobni posnetki fotografov z Zahodnega Balkana obsegajo najpomembnejše zgradbe v balkanskih deželah iz časa Osmanskega cesarstva, kot so mošeje, cerkve, javna kopališča, akvadukti, hiše in mostovi. Fotografsko oko je ujelo njihove zgodovinske posebnosti ter aktualno stanje. Razstava tako odpira nov pogled na pomen skupne balkanske zgodovine v današnjem času ter obenem poziva obiskovalce, da pogledajo preko narodnih meja in raziskujejo to skupno zgodovino.

Osmani so bili na Balkanu prisotni od 14. do 20. stoletja, ponekod neprekinjeno, drugod občasno (npr. na Peloponezu), nekaterih področij pa nikoli niso osvojili (npr. Ionskih otokov ali dalmatinske obale). Kljub temu so stoletja osmanske vladavine za skoraj vse prebivalce Balkanskega polotoka pomemben del njihove zgodovinske izkušnje.

Ta skupna zgodovina je v veliki meri nepoznana oz. jo v vsaki deželi predstavljajo drugače, kar temelji na dejstvu, da so narodne države krščanskih balkanskih ljudstev nastale predvsem z vojaškimi spopadi z Osmanskim cesarstvom. V teh spopadih je bilo versko nasprotje med kristjani in muslimani velikega pomena. Obenem je bil zaradi vpliva zahodnoevropskih držav kulturni pomen osmanske vladavine razvrednoten. Tako so Osmansko cesarstvo pričeli enačiti s kulturno »zaostalostjo«, njegovi nasledniki pa so nanj gledali kot na »nezaželeno dediščino«.

Ne glede na to so kristjani, muslimani in judje skoraj šeststo let sobivali v mestih in na podeželju. Osmanska družba je bila seveda hierarhična in je razlikovala med vladarji in podložniki. Nekatere zgradbe, tudi če se danes uporabljajo v drugačne namene kakor nekoč, še zmeraj spominjajo na tiste čase. V nekaterih primerih pa je spomin zaradi zanemarjanja in uničenja popolnoma zbledel. S pomočjo sodobnih fotografij teh gradbenih spomenikov lahko osmansko dediščino vidimo v drugačni luči, znova obravnavamo skupno preteklost ter pripovedujemo novo balkansko zgodbo.

Christina Koulouri

www.balkantale.com

www.etno-muzej.si

5 photographers, 50 monuments, 1 Balkan tale

Uta Benzenberg, Ivan Blažev, Samir Karahodzha, Camilo Nollas, Ivan Petrović

Opening: 30 May at 8 pm

30 May – 30 June 2014

Slovene Ethnographic Museum, Ljubljana

WHERE: Metelkova ulica 2, Ljubljana

A Balkan Tale project deals with the Ottoman cultural heritage in the Balkans. The resulting group show aims to stimulate public discourse about the history of this area, to promote a sense of common history based on religious and ethnic co-existence, and to contribute to public access to and the preservation of its cultural heritage.

Recent data indicates that the cultural heritage of the Ottoman Era in the Balkans is greatly threatened, as over 98% of existing Ottoman period buildings have been destroyed. Furthermore, historians have established a link between the use of history and the potential of inter-ethnic violence in the region.

This cross media project is based on an exhibition of 50 specially commissioned photographs of Muslim, Christian and Jewish monuments in the Balkans, shot by five award winning photographers from Athens, Belgrade, Prizren, Skopje and Tirana. The photographs are accompanied by texts written by a team of historians across the region. Contemporary photographers from the West Balkans have created images of Ottoman period monuments with a contemporary perspective. The photographs include the most important mosques, churches, public baths, aqueducts, houses and bridges in each country, capturing each building’s unique historical features as well as its current state. The exhibition therefore re-examines the significance that this common history posses today. At the same time, the exhibition challenges the viewer to look beyond national boundaries and to explore common Balkan history.

The Ottoman presence in the Balkans lasted from 14th to 20th centuries. In some regions this presence was continuous, in others interrupted (Peloponnese) and still others never suffered an Ottoman conquest (Ionian Islands, Dalmatian shores). Yet for almost entire population of Balkan Peninsula, the Ottoman centuries have been an important part of their historical experience.

To a great extent this history is unknown, or known under different perspectives in each country. This is due to the fact that Christian peoples of the Balkans established their nation-states through, usually military, conflict with the Ottoman Empire. These conflicts placed a great emphasis on the religious difference between Christians and Muslims. At the same time the appeal of the Western European model led to the devaluation of the cultural significance of the Ottoman centuries. The Ottoman Empire thus became identified with cultural “backwardness” and was considered by all its successors as an “undesirable heritage”.

Nevertheless, for some 600 years, Christians, Muslims and Jews lived together in urban and rural areas. Ottoman society was, of course, a society of hierarchies and discriminations between rulers and subjects. Today, memory of this period remains hidden in buildings that have changed use, or has faded out completely due to negligence and destruction. The contemporary photographs of these monuments enable us to see in a different light the Ottoman heritage, to revisit common past and to tell the Balkan tale.

Christina Koulouri

www.balkantale.com

www.etno-muzej.si