ProgramProgramme

5. JUNIJ 5 JUNE

Andrej Osterman, Zasilni pristanek / Emergency Landing, from the Grow Up! series, 2008

Andrej Osterman, Zasilni pristanek / Emergency Landing, from the Grow Up! series, 2008

[lang_si]

Četrtek, 5. junij ob 19. uri:
distURBANces
Mednarodni grafični likovni center

 

Četrtek, 5. junij ob 20. uri:

VIDEO IN PROGRESS # 5
FOTOMORGANA 3
NIKA RUPNIK: City Jet

CUK Kino Šiška

 

distURBANces
Thibault Brunet, Jasmina Cibic, Cedric Delsaux, diSTRUKTURA, Andrej Osterman, Olja Triaška Stefanović

Četrtek, 5. junija ob 19. uri / Mednarodni grafični likovni center, Ljubljana

Projekt distURBANces, ki so ga zasnovale organizacije iz partnerskih mest mreže EMoP (Berlin, Bratislava, Budimpešta, Dunaj, Ljubljana, Luxembourg in Pariz), predstavlja umetniške pozicije, ki ponujajo nov pogled na urbani, tehnološki in politični razvoj sodobne družbe. Pod vplivom del pisca znanstveno-fantastične literature Philipa K. Dicka je bil projekt distURBANces zasnovan z namenom, da preizprašuje današnje reprezentacije paradigme urbanega in krajine, fokusirajoč se na distorzije in perverzije stvarnosti današnjega globaliziranega sveta. VEČ…

5. 6.–30. 6. 2014

www.emop-mutations.net

 

VIDEO IN PROGRESS 5: Odsevi preteklosti

Četrtek, 5. junija ob 20. uri / Komuna, Kino Šiška, Ljubljana

Video in Progress je mednarodni festival videa, ki ga vodita umetnici in kustosinji Vesna Bukovec in Metka Zupanič v okviru Zavoda Kolektiva in v sodelovanju s Centrom za sodobno fotografijo – Photon. V letu 2014 se priključuje festivalu Fotonični trenutki – Mesec fotografije. Festival prinaša širok izbor mednarodne videoprodukcije na temo urbane zgodovine in spomina. V tokratni ediciji sta se selektorici posvetili raziskovanju časa in minljivosti in vprašanju, kako prepletanje skupnih zgodovinskih narativov z intimnimi spomini vpliva na posameznikovo identiteto in dojemanje sveta.  VEČ…

5. 6.-7. 6. 2014

www.kolektiva.org

 

Fotomorgana 3
Uroš Acman, Maja Alibegović, Matija Brumen, Jasna Jernejšek, Mirta Kokalj, Boštjan Pucelj, Jernej Skrt, Špela Škulj, Tanja Verlak, Špela Volčič

Četrtek, 5. junija ob 20. uri / Kamera, Kino Šiška, Ljubljana

Razstava Fotomorgana 3 vključuje dela desetih umetnic in umetnikov mlajše generacije, ki kot osrednje izrazno sredstvo uporabljajo fotografijo. Vsak izmed njih se predstavlja z manjšo serijo fotografij, ki je individualni konceptualni umetniški projekt. Razstava prinaša selektiven vpogled v fotografsko produkcijo mlajših ustvarjalk in ustvarjalcev v Sloveniji, ki jih povezujejo nekatere generacijske značilnosti.  VEČ…

5. 6.–22. 6. 2014

www.kinosiska.si

 

NIKA RUPNIK: Cityjet

Četrtek, 5. junija ob 20. uri / Kiosk, Kino Šiška, Ljubjana

Kiosk zaključuje letošnjo izvedbo cikla mladih ustvarjalcev, preko katerega se z aktualnimi deli predstavljajo avtorji mlajše generacije. Akademska slikarka Nika Rupnik v svojih site-specific inštalacijah raziskuje preseke in umeščenost fotografije v celoto večmedijsko zavzetega prostora. V strukturah urejenosti, trasha in risarskih detajlov razkriva milino ter estetiko ne/dokončanosti.  VEČ…

5. 6.–30. 6. 2014

www.kinosiska.si

 

[lang_en]
Thursday, 5 June at 7 pm:
distURBANces
MGLC, International Centre of Graphic Arts

Thursday, 5 June at 8 pm:

VIDEO IN PROGRESS # 5
FOTOMORGANA 3
NIKA RUPNIK: City Jet

CUK Kino Šiška

 

distURBANces
Thibault Brunet, Jasmina Cibic, Cedric Delsaux, diSTRUKTURA, Andrej Osterman, Olja Triaška Stefanović

Thursday, 5 June at 7 pm / MGLC – International Centre of Graphic Arts, Ljubljana

The distURBANces project, cooperatively initiated by the partner cities Bratislava, Budapest, Ljubljana, Luxembourg, Paris and Vienna, presents artistic positions that offer new perspectives on urban, technological and political developments. Initiated as a kind of tribute to the American science fiction writer Philip K. Dick, whose novels situate the theme of simulacra (Jean Baudrillard) into artificial environments and artefacts, distURBANces was developed to question today’s urban-and landscape representation paradigm by focusing on the distortion and the perversion of reality in our globalised world.  MORE…

5–30 June 2014

www.emop-mutations.net

 

VIDEO IN PROGRESS 5: Reflections of the Past

Thursday, 5 June at 8 pm / Komuna, Kino Šiška, Ljubljana

Video in Progress is an international video festival, directed by artists and curators Vesna Bukovec and Metka Zupanič and organised by Zavod Kolektiva in collaboration with Photon – Centre for Contemporary Photography, Ljubljana. In 2014, the festival joined with Photonic Moments – Month of Photography festival. The festival brings forth a variety of contemporary international video art addressing the issues of past times and memories. In this edition the selectors took up the research of time and transitoriness and discussed how the common historical narrative intertwines with personal memories and how they both affect our identity and our sense of being in the world.  MORE…

5-7 June 2014

www.kolektiva.org

 

Fotomorgana 3
Uroš Acman, Maja Alibegović, Matija Brumen, Jasna Jernejšek, Mirta Kokalj, Boštjan Pucelj, Jernej Skrt, Špela Škulj, Tanja Verlak, Špela Volčič

Thursday, 5 June at 8 pm / Kamera, Kino Šiška, Ljubljana

The exhibition Fotomorgana 3 includes works by ten younger generation artists whose principal means of expression is photography. Each will present a small series of photographs that form an individual conceptual project. The exhibition provides a selective insight into the photographic work of younger Slovenian artists who share some of the same generational characteristics.  MORE…

5–22 June 2014

www.kinosiska.si

 

NIKA RUPNIK: Cityjet

Thursday, 5 June at 8 pm / Kiosk, Kino Šiška, Ljubljana

Kiosk completes this year’s cycle of young generation artists presenting their latest works. In her site-specific installations, the academic painter Nika Rupnik explores the cross-sections and embededness of photography in a totality of space invaded by multi-media. She reveals – through the structures of order, trash and drawing – the grace and aesthetics of in/completeness.  MORE…

5-30 June 2014

www.kinosiska.si