ProgramProgramme

7. JUNIJ 7 JUNE

Anja Medved, Spovednica thotapcev / Smugler's Confessional, 2010

Anja Medved, Spovednica thotapcev / Smugler’s Confessional, 2010

 

Sobota, 7. junija med 17. in 21. uro
VIDEO IN PROGRESS 5
Atrij ZRC & LP bar, Ljubljana

 

Sobota, 7. junija med ob 21. uri
*Podelitev nagrad za PORTFOLIO REVIEW in VEČERNE PROJEKCIJE

*Zaključna zabava festivala FOTONIČNI TRENUTKI 2014
Atrij ZRC & LP bar, Ljubljana

 

Sobota, 7. junija ob 17. uri:
ANJA MEDVED: pogovor z avtorico in projekcija filmov

Sobota, 7. junija ob 19:30. uri:
RENE RUSJAN: predstavitev programa UNG VŠU

Sobota, 7. junija ob 20. uri:
Projekcije filmov (ŠTUDENTSKA PRODUKCIJA)

Atrij ZRC & LP bar, Ljubljana

Video in Progress je mednarodni festival videa, ki ga vodita umetnici in kustosinji Vesna Bukovec in Metka Zupanič v okviru Zavoda Kolektiva in v sodelovanju s Centrom za sodobno fotografijo – Photon. V letu 2014 se priključuje festivalu Fotonični trenutki – Mesec fotografije. Festival prinaša širok izbor mednarodne videoprodukcije na temo urbane zgodovine in spomina. V tokratni ediciji sta se selektorici posvetili raziskovanju časa in minljivosti in vprašanju, kako prepletanje skupnih zgodovinskih narativov z intimnimi spomini vpliva na posameznikovo identiteto in dojemanje sveta.  VEČ…

www.kolektiva.org

Sobota, 7. junija ob 21. uri:

*Podelitev nagrad za PORTFOLIO REVIEW in VEČERNE PROJEKCIJE

*Zaključna zabava festivala FOTONIČNI TRENUTKI – Mesec fotografije 2014
Atrij ZRC & LP bar, Ljubljana

 


Saturday, 7 June from 5 pm to 9 pm
VIDEO IN PROGRESS 5
ZRC Atrium & LP bar, Ljubljana

 

Saturday, 7 June at 9 pm

*Award giving ceremony: PORTFOLIO REVIEW & EVENING PROJECTIONS

*Closing party of PHOTONIC MOMENTS 2014
ZRC Atrium & LP bar, Ljubljana


Saturday, 7 June at 5 pm:
ANJA MEDVED: artist talk and film screening

Saturday, 7 June at 7.30 pm:
Rene Rusjan: presentation of the School of School of Arts

Saturday, 7 June at 8 pm:
Film screening (STUDENT PRODUCTIONS)

ZRC Atrium & LP bar, Ljubljana

Video in Progress is an international video festival, directed by artists and curators Vesna Bukovec and Metka Zupanič and organised by Zavod Kolektiva in collaboration with Photon – Centre for Contemporary Photography, Ljubljana. In 2014, the festival joined with Photonic Moments – Month of Photography festival. The festival brings forth a variety of contemporary international video art addressing the issues of past times and memories. In this edition the selectors took up the research of time and transitoriness and discussed how the common historical narrative intertwines with personal memories and how they both affect our identity and our sense of being in the world.  MORE…

www.kolektiva.org

Saturday, 7 June at 9 pm:

*Award giving ceremony: PORTFOLIO REVIEW & EVENING PROJECTIONS

*Closing party of PHOTONIC MOMENTS 2014
ZRC Atrium & LP bar, Ljubljana