ProgramProgramme

7. JUNIJ 7 JUNE

Marko Lipuš, Real Play Figures, 2014

Marko Lipuš, Real Play Figures, 2014

20.00
MEMORY LAB
Galerija Kult3000, Ljubljana

 

MEMORY LAB

Torek, 7. junija ob 20. uri v Galeriji Kult3000, Ljubljana

Memory Lab je skupni projekt mreže Evropskega meseca fotografije, posvečen izpraševanju spomina in refleksiji zgodovine skozi umetnost. Projekt, ki prinaša serijo razstav in publikacijo, je v vsakem partnerskem mestu predstavljen drugače in samostojno. Na ljubljanski razstavi bodo prikazana dela petih avtorjev, ki se posvečajo odnosu do časovno bolj ali manj oddaljenih konfliktov, ki še vedno odmevajo v današnjem javnem diskurzu. Razstavljajo: Attila Floszmann, Noro Knap, Tatiana Lecomte, Marko Lipuš, Darije Petković. več…

7. junij – 30. junij 2016

8 PM
MEMORY LAB
Kult3000 Gallery, Ljubljana

MEMORY LAB

Tuesday, 7 June at 8pm at Kult3000 Gallery, Ljubljana

Memory Lab is a collective project of the European Month of Photography network focused on questioning memory and reflecting history through art. The project, which includes series of exhibitions and a publication, is displayed independently and differently in each member city. In Ljubljana the exhibition showcases works of five artists whose main focus is to explore the perception of recent and historical conflicts that still resonate in current public discourse. Exhibiting artists: Attila Floszmann, Noro Knap, Tatiana Lecomte, Marko Lipuš, Darije Petković. more…

7 – 30 June 2016