RazstaveExhibitions

Marko Modic – ‘Abstrakta’

Marko Modic, iz serije 'Abstrakta', 2003

26. oktober – 16. november 2010

Galerija Kud ateljeMIKADO


Marko Modic je znan po fotografijah, v katerih skuša prodreti v stvarnost in materijo in gledalcu prikazati nov svet, ki je, a vendarle tudi ni čista likovna abstrakcija. Modic je začel razstavljati v osemdesetih letih. Prvo samostojno razstavo je imel leta 1984 v Cankarjevem domu, tej pa je sledilo še več kot 25 razstav tako doma kot v mednarodnem prostoru. Sicer je že vrsto let dejaven tudi na področju slikarstva, performansa, televizijske umetnosti in videa, s katerimi pogosto nadgradi svoje fotografske razstave. Fotografski in umetniški krogi po svetu Modicu pripisujejo posebno mesto predvsem zaradi izvirnosti in barvitosti umetnin, kar bo prisotno tudi na razstavi.

Boris Gorupič

Marko Modic, from the series 'Abstrakta', 2003

from October 26 until November 16, 2010

Galerija Kud ateljeMIKADO


Marko Modic is known for his photography that strives to penetrate reality and matter to show the viewing audience a new world, a world that is, yet isn’t, pure artistic abstraction.

Modic started exhibiting his work in the eighties and had his first independent exhibition in 1984 at the Cankarjev dom Cultural and Congress Centre. This was followed by 25 subsequent exhibitions around the world. The artist is also active within the areas of painting, performance, television and video and he often utilizes elements from these to bring his exhibitions of photographic art to a new level. Modic occupies a special position within the photographic and artistic circles due to the uniqueness and colourfulness of his work, qualities that are certain to capture the audience during the showing of this exhibition as well.

Boris Gorupič