RazstaveExhibitions

Nataša Košmerl – ‘September’

Nataša Košmerl, iz serije: 'September', 2008


22. oktober – 13. november 2010

Fotogalerija Stolp Maribor

Dela Nataše Košmerl iz serije September učinkujejo kot vizualni dnevniški zapiski. Zaznamuje jih intimizem, introspekcija in preizpraševanje lastne identitete. Lirične podobe krajine, melanholično intonirane upodobitve interjerjev, prizori iz družinskega življenja in razgaljanje fragmentov ljubezenskega razmerja so izrazito osebno izpovedne. Avtoričina čustvena navezanost podeljuje prezenci upodobljenih trenutkov posebno intenziteto. Fotografije izrišejo subtilen avtoričin avtoportret, njeno zavedanje lastne individualnosti in problematizirajo distanco do drugih. Serija September je osebni projekt, ki se je razvijal kot nekakšno samoraziskovanje. Nastajal je v času, ko je avtorica živela v tujini in se veliko selila, to je v času velikih sprememb, ki pa so se odražale tudi v njenem osebnostnem in umetniškem razvoju. Avtorica je fotografijo pri projektu uporabila zgolj kot sredstvo, ki ji je omogočilo vpogled v lastno življenje ter osebne odnose. Serija se je razvijala kot dnevnik, kot subjektivni dokument, kjer pa je avtorica pazila, da fotografija ostane kar se da izčiščena in sodobna ter da izžareva njeno trenutno počutje. Zgodba je osebna ter opazovalcu dopušča, da si jo ustvari sam.

Katja Finec Kos

Nataša Košmerl, from the series: 'September', 2008

From October 22 until November 13, 2010

Fotogalerija Stolp Maribor

Natasa Košmerl’s September series works of art are like visual diary entries. They are denoted by intimacy, introspection and the questioning of the artist’s own identity. Poetic landscapes, melancholy interiors, scenes from family life and exposed fragments of love life all carry a profoundly personal intonation. The artist’s emotional involvement which is evident throughout her work enriches the captured moments with a certain special intensity.

Her photography paints a subtle portrait of the author herself, of her awareness of own individuality and questions her distance towards others.

The September series is a personal project which is a gradual reflection of the artist’s introspection over a period of time when she lived abroad and moved frequently. This was a period of change in the artist’s life which influenced and facilitated her personal and artistic growth. The artist used her photography as a means to gain insight into her own life and relationships. The series developed as a personal diary, as a subjective document of her life. Great attention was placed however into keeping the photography pure, modern and reflective of the artist’s current state of mind. This is a personal story that allows viewers to re-create it for themselves.

Katja Finec Kos