Razstave

Nataša Košmerl – ‘September’

Nataša Košmerl, iz serije: 'September', 2008

22. oktober – 13. november 2010

Fotogalerija Stolp Maribor

Dela Nataše Košmerl iz serije September učinkujejo kot vizualni dnevniški zapiski. Zaznamuje jih intimizem, introspekcija in preizpraševanje lastne identitete. Lirične podobe krajine, melanholično intonirane upodobitve interjerjev, prizori iz družinskega življenja in razgaljanje fragmentov ljubezenskega razmerja so izrazito osebno izpovedne. Avtoričina čustvena navezanost podeljuje prezenci upodobljenih trenutkov posebno intenziteto. Fotografije izrišejo subtilen avtoričin avtoportret, njeno zavedanje lastne individualnosti in problematizirajo distanco do drugih. Serija September je osebni projekt, ki se je razvijal kot nekakšno samoraziskovanje. Nastajal je v času, ko je avtorica živela v tujini in se veliko selila, to je v času velikih sprememb, ki pa so se odražale tudi v njenem osebnostnem in umetniškem razvoju. Avtorica je fotografijo pri projektu uporabila zgolj kot sredstvo, ki ji je omogočilo vpogled v lastno življenje ter osebne odnose. Serija se je razvijala kot dnevnik, kot subjektivni dokument, kjer pa je avtorica pazila, da fotografija ostane kar se da izčiščena in sodobna ter da izžareva njeno trenutno počutje. Zgodba je osebna ter opazovalcu dopušča, da si jo ustvari sam.

Katja Finec Kos