ProgramProgramme

8. JUNIJ 8 JUNE

Olja Triaška Stafanović, Relay Race of Youth, 2014

Olja Triaška Stafanović, Relay Race of Youth, 2014

19.00
DREVESA KAMNIKA
Glavni trg, Kamnik

20.00
KAMČI
Mali grad, Kamnik

21.00
OLJA TRIAŠKA STEFANOVIĆ: Štafeta mladosti
Dom Kulture, Kamnik

 

DREVESA KAMNIKA

Sreda, 8. junija ob 19. uri na Glavnem trgu, Kamnik 

Drevesa Kamnika je dokumentarni projekt kolektiva avtorjev, ki želijo objektivno predstaviti posamezna drevesa iz njihovega lokalnega okolja. Člani Foto kluba Kamnik že deseto leto prirejajo razstavo na prostem pod naslovom Oko Kamnika. več…

8. junij – 8. julij 2016

 

 

KAMČI

Sreda, 8. junija ob 20. uri na Malem gradu, Kamnik 

Razstava Kamči je nadaljevanje sodelovanja med člani Fotokluba Kamnik in fotografom Petrom Rauchom. Kamči je spaka, natančneje nestvor, ki tava po Kamniku, domačemu kraju sodelujočih avtorjev, in vsak od njih ga tako ali drugače zalezuje, mu nastavlja pasti in ga skuša bodisi ukrotiti bodisi izgnati. več…

8. junij – 8. julij 2016

 

OLJA TRIAŠKA STEFANOVIĆ: Štafeta mladosti

Sreda, 8. junija ob 21. uri v Domu Kulture, Kamnik

V projektu z naslovom Štafeta mladosti se fotografinja Olja Triaška Stefanović osredotoča na pot štafete, nekdanjega praznovanja mladosti in sožitja med različnimi narodi Jugoslavije. To je zgodba o neki državi in njenem koncu. več…

8. junij – 8. julij 2016

7 PM
TREES OF KAMNIK
Glavni trg, Kamnik

8 PM
KAMČI
Mali grad, Kamnik

9 PM
OLJA TRIAŠKA STEFANOVIĆ: Relay Race of Youth
Dom Kulture, Kamnik

 

TREES OF KAMNIK

Wednesday, 8 June at 7pm at Central Square, Kamnik

Trees of Kamnik is a documentary project by a group of photographers aiming to create objective portrayals of trees growing their local environment. For the tenth consecutive year, members of the Kamnik Camera Club hold outdoor exhibition, entitled The Eye of Kamnik. more…

8 June – 8 July 2016

 

 

KAMČI

Wednesday, 8 June at 8pm at Small Castle, Kamnik 

The Kamchi exhibition is continuation of the collaboration between the members of Kamnik Camera Club and photographer Peter Rauch. Kamchi is a freak, a non-creature that wonders around Kamnik, home town of these artists. Each of them stalks him in one way or another, sets him traps and tries to either tame or expel him. more…

8 June – 8 July 2016

 

OLJA TRIAŠKA STEFANOVIĆ: Relay Race of Youth

Wednesday, 8 June at 9pm at Cultural Centre, Kamnik

In her project Relay Race of Youth the photographer Olja Triaška Stefanović focuses on an annual relay race, a celebration of youth and coherence of all ethnic groups. It is a story of one large country and its end. more…

8 June – 8 July 2016