Fotonični teden Photonic Week

Letos bo namesto Fotoničnih trenutkov organizian Fotonični teden, 29. 5. – 2. 6. 2018. Instead of Photonic Moments this year we are organizing Photonic Week, 29. 5. – 2. 6. 2018.

2018

NoviceNews

Fotonični teden Photonic Week

Letos bo namesto Fotoničnih trenutkov organizian Fotonični teden, 29. 5. – 2. 6. 2018. Instead of Photonic Moments this year we are organizing Photonic Week, 29. 5. – 2. 6. 2018.

2018

RazstaveExhibitions

Bohemi z Montparnassa Bohemians from Montparnasse

Jean Cocteau & Veno Pilon Jean Cocteau & Veno Pilon

2018

Dogodki Events

PORTFOLIO REVIEW PORTFOLIO REVIEW

  Razglašeni so zmagovalci Portfolio Review-a v sklopu meseca fotografije: Urška Savič Borko Vukosav Miha Erjavec V dveh intenzivnih dnevih […]

2018

Portfolio ReviewPortfolio Review

Portfolio Review 2016

  Festival Fotonični trenutki – Mesec fotografije 2016 vabi fotografe, da predstavijo svoja dela na Portfolio Review, ki bo potekal […]

2018

NatečajiOpen calls

Natečaj za Večerne projekcije Open call for Evening Projections

Mednarodni natečaj za sodobne fotografe International contest for contemporary photographers

2018

Video in Progress

Video in Progress 6

Mednarodna selekcija videa / International video programme

2018

14.–15. 6. 2016

Galerija dogodkovGallery of events

ČETRTEK, 23. JUNIJ 2016 THURDAY, 23 JUNE 2016

Otvoritev razstave Jože Suhadolnik – 35 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1039574909429672.1073741904.224568250930346&type=3 (foto: Urša Satler) Opening of the exibition Jože Suhadolnik – 35 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1039574909429672.1073741904.224568250930346&type=3 (photo: Urša […]

2018

Urnik Schedule

2018

[lang_si]

URNIK

 

Pripravili Koledar v HTML formatu in Koledar v ICS formatu (ki omogočata tudi GPS navigacijo do dogodkov).

 

25. maja ob 20.00ALMIN ZRNO: Moč telesa – Cankarjev dom, Ljubljana

VIRGINIA VRECL: arhiTEKSTURE – Kavarna NUK, Ljubljana

31. maja ob 20.00SEBASTIAO SALGADO: Geneza – Mestni muzej, Ljubljana

31. maja ob 20.30(NE)ZNANO – Atelje-galerija Mikado, Ljubljana

1. junija ob 19.00TOMAŽ ČRNEJ: V galeriji – Galerija Janez Boljka, Ljubljana

1. junija ob 19.00NOVA FFotogalerija Stolp, Maribor

1. junija ob 20.00JEAN COCTEAU & VENO PILONPhoton – Center za sodobno fotografijo, Ljubljana

1. junija ob 21.30 – Projekcija filma: SOL ZEMLJEPark Tivoli, Ljubljana

2. junija ob 13.00EMINA DJUKIĆ: Nove stare konstrukcije – Cankarjev dom, Ljubljana

2. junija ob 16.00IZROČILO – Začasno razstavišče, Mestni trg 18, Ljubljana

2. junija ob 18.00PHOTOMAGICSlovenski etnografski muzej, Ljubljana

2. junija ob 19.00MARINA PAULENKA: Drugi dom – MGLC, Ljubljana

2. junija ob 20.00ANNA TIHANYI: Berlin Bhf. – Balassi Institut, Ljubljana

2. junija ob 21.00ISO0 – Javno zaklonišče, Park slovenske reformacije, Ljubljana

3. junija ob 19.00MATIC ZORMAN: Dostojanstvo – Galerija UAUU, Ljubljana

3. junija ob 20.00JAKA GASAR: Herojska pot – Atrij ZRC, Ljubljana

3. junija ob 21.00 – Predavanje & Okrogla miza – Atrij ZRC, Ljubljana

3. junija ob 22.30Večerne projekcije (I. del) – Atrij ZRC, Ljubljana

4. junija ob 19.00ARVEN Š. KRALJ SZOMI & NOEMI V. LEVOVNIK: Dvojice – Galerija DLUL, Ljubljana

4. junija ob 20.00 – Predavanje & Okrogla miza – Atrij ZRC, Ljubljana

4. junija ob 21.30Večerne projekcije (II. del) – Atrij ZRC, Ljubljana

4. junija ob 22.00 – Podelitev nagrad festivala 2016 – Atrij ZRC, Ljubljana

7. junija ob 20.00MEMORY LAB: Photography Challenges History – Galerija Kult3000, Ljubljana

8. junija ob 19.00DREVESA KAMNIKAGlavni trg, Kamnik

8. junija ob 20.00KAMČI Mali grad, Kamnik

8. junija ob 21.00OLJA TRIAŠKA STEFANOVIĆ: Štafeta mladosti – Dom kulture, Kamnik

9. junija ob 22.00 – NABIJ SE! – Boris plac, Tovarna Rog, Ljubljana

10. junija ob 19.00VZHODNI PREBLISKIVetrinjski dvor, Maribor

14. junija ob 20.00 VIDEO IN PROGRESS 6Galerija Alkatraz, Metelkova mesto, Ljubljana

15. junija ob 20.00MIKE CRAWFORD: Portreti iz Shoreditcha – Kino Šiška, Ljubljana

16. junija ob 20.00MIRJANA RUKAVINA: Tukaj & Tam – Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana

23. junija ob 19.00JOŽE SUHADOLNIK: 35 – Galerija Vžigalica, Ljubljana

 

[lang_en]

SCHEDULE

 

We have also prepared Calander in HTML and Calander in ICS format (which enables you to you use GPS navigation to find the events)

 

25 May at 8pmALMIN ZRNO: The Power of the Body – Cankarjev dom, Ljubljana

31 May at 7pmVIRGINIA VRECL: archiTEXTURES – NUK Cafe, Ljubljana

31 May at 8pmSEBASTIAO SALGADO: Genesis – City Museum, Ljubljana

31 May at 8.30 pm(UN)KNOWN – Atelier-Gallery Mikado, Ljubljana

1 June at 7pmTOMAŽ ČRNEJ: In the Gallery – Janez Boljka Gallery, Ljubljana

1 June at 7pmNOVA FFotogalerija Stolp, Maribor

1 June at 8 pmJEAN COCTEAU & VENO PILONPhoton – Centre for Cont. Photography, Ljubljana

1 June at 8.30pm – Film screening: THE SALT OF THE EARTHTivoli park, Ljubljana

2 June at 1pmEMINA DJUKIĆ: New Old Constructions – Cankarjev dom, Ljubljana

2 June at 4pmIZROČILO – Temporary venue, Mestni trg 18, Ljubljana

2 June at 6pmPHOTOMAGICSlovene Ethnographic Museum, Ljubljana

2 June at 7pmMARINA PAULENKA: The Other Home – MGLC, Ljubljana

2 June at 8pmANNA TIHANYI: Berlin Bhf. – Balassi Institute, Ljubljana

2 June at 9pmISO0 – Public shelter, Park slovenske reformacije, Ljubljana

3 June at 7pmMATIC ZORMAN: Dignity – Galerija UAUU, Ljubljana

3 June at 8pmJAKA GASAR: Heroic Journey – Atrij ZRC, Ljubljana

3 June at 9pm – Lecture & Panel discussion – Atrij ZRC, Ljubljana

3 June at 10.30pmEvening Projections (part I) – Atrij ZRC, Ljubljana

4 June at 7pmARVEN Š. KRALJ SZOMI & NOEMI V. LEVOVNIK: Doubles – DLUL Gallery, Ljubljana

4 June at 8pm – Predavanje & Okrogla miza – Atrij ZRC, Ljubljana

4 June at 9.30pmVečerne projekcije (II. del) – Atrij ZRC, Ljubljana

4 June at 10pm – Podelitev nagrad festivala 2016 – Atrij ZRC, Ljubljana

7 June at 8pmMEMORY LAB: Photography Challenges History – Kult3000 Gallery, Ljubljana

8 June at 7pmTREES OF KAMNIKMain Square, Kamnik

8 June at 8pmKAMČIMali grad, Kamnik

8 June at 9pmOLJA TRIAŠKA STEFANOVIĆ: Relay Race of Youth – Cultural Centre, Kamnik

9 June at 10pm – FIX YOURSELF! – Boris plac, Rog Factory, Ljubljana

10 June at 7pmEASTERN GLIMPSES – Vetrinjski dvor, Maribor

14 June at 8pmVIDEO IN PROGRESS 6Alkatraz Gallery, Metelkova City, Ljubljana

15 June at 8pmMIKE CRAWFORD: Shoreditch Portraits – Kino Šiška, Ljubljana

16 June at 8pmMIRJANA RUKAVINA: Here & There – Museum of Architecture and Design, Ljubljana

23 June at 7pmJOŽE SUHADOLNIK: 35 – Vžigalica Gallery, Ljubljana