O nasAbout us

ONAS

Festival Fotonični trenutki – Mesec fotografije je bil ustanovljen leta 2005 kot prvi mednarodni festival za sodobno fotografijo na področju Jugovzhodne Evrope, svojo vodilno vlogo v regiji pa ohranja vse do danes. Festival je od leta 2010 član evropskega združenja EMOP – European Month of Photography, ki združuje foto festivale v Atenah, Berlinu, Bratislavi, Budimpešti, Dunaju, Luksemburgu in Parizu, medtem ko sodeluje in se povezuje tudi z nekaterimi drugimi, zlasti evopskimi, festivali.

Festival Fotonični trenutki organizira in producira ekipa Centra za sodobno fotografijo Photon, ki je bil ustanovljen leta 2003 v Ljubljani. Poglavitno pozornost namenjamo promociji in predstavitvam regionalnih umetnikov, ki delujejo na področju sodobne fotografije in videa. S produkcijo in gostovanji naših projektov, predvsem skupinskih razstav, širimo mrežo umetnikov, partnerjev, kuratorjev in ustanov iz regije Srednje in Jugovzhodne Evrope. Pri tem ima posebno vlogo Galerija Photon na Dunaju, kjer smo dodatno vpeti v lokalno sceno kot partner nekaterih prireditev (Eyes On – Photo Month, ViennaPhotoBookFestival, etc.).

V Photonu poleg vodenja dveh galerij in organizacije festivala opravljamo še nekatere druge dejavnosti. Tako smo od začetka oziroma njegovega nastanka v 2014 vpeti v soorganizacijo sejma za umetniško fotografijo Art Photo Budapest. Od 2015 smo zastopnik razstavnega programa agencije Magnum za Vzhodno Evropo, tako da poleg najboljših regionalnih foto umetnikov predstavljamo tudi največja imena svetovne zgodovine fotografije!

 

Dejan Sluga, direktor in umetniški vodja festivala Photonic Moments in Photona

Jasna Jernejšek, kustosinja in koordinatorka programa

Simon Podgoršek, projektni koordinator

Borut Savski, webmaster

Jure Legac, designer

Vesna Bukovec & Metka Zupanič, kuratorici video programa

 

Photonic Moments – Month of Photography festival was founded in 2005 as the first international festival of contemporary photography in Southeast Europe and its leading role in the region is kept until today. Since 2010 Photonic Moments is a member of EMOP – European Month of Photography Association which brings together photo festivals from Athens, Berlin, Bratislava, Budapest, Vienna, Luxembourg and Paris. However, Photonic Moments also collaborates with other photo festivals in Europe.

Photonic Moments is organised and produced by the team of Photon – Centre for Contemporary Photography, established in 2003 in Ljubljana. The main attention is to promote and present regional artists working in the field of contemporary photography and artists’ moving image. With production and touring of our projects, especially curatorial group exhibitions, we expand our network of artists, partners, curators and institutions in the region of Central and Eastern Europe. In this context the special role goes to Photon Gallery in Vienna, where we are involved in the local scene as a partner of certain events (Eyes On – Photo Month, ViennaPhotoBookFestival, etc.).

In addition to managing two galleries and the festival we are involved in some other activities. From its foundation in 2014 we have collaborated with the fair for art photography Photo Art Budapest. And since 2015 we are representing exhibition program of Magnum Agency for Eastern Europe. So, beside best regional photo artists we are presenting the biggest names in the history of photography!

 

Dejan Sluga, director of the Photonic Moments festival and Photon

Jasna Jernejšek, curator and programme coordinator of Photonic Moments festival and Photon

Simon Podgoršek, project coordinator

Borut Savski, webmaster

Jure Legac, designer

Vesna Bukovec & Metka Zupanič, curators of video programme