RazstaveExhibitions

<lang_si>2. junij – 1. julij 2012
<lang_en>2 June – 1 July 2012

2. junij – 1. julij 2012 2 June – 1 July 2012

ADI SHALMON: SvetadeželaADI SHALMON: Holylandscape

2. junij – 1. julij 2012
2 June – 1 July 2012

Adi Shalmon, MT of Olives

2. junij – 1. julij 2012

Galerija Doma kulture Kamnik

Legenda o »svetideželi« je bila postopoma oblikovana na podlagi zgodovinskih dejstev in njihovih nenehno spreminjajočih se interpretacij. Jeruzalem sestavlja več plasti: plasti zgodovine, ver in religij, plasti vladarjev in podanikov, plasti družbene kompleksnosti. Vse so pustile sledi v pokrajini, ki so jo zaznamovala stoletja borb za oblast in pričevanja prebivalcev, ki so v njej odkrivali korenine in neusahljiv vir svoje vere.

Šesta generacija moje družine v Izraelu in četrta v Jeruzalemu, katerih del sem, sta oblikovali moje dojemanje dežele in mesta. Po eni strani sem odrasla ob zgodovinskih pripovedkah in legendah o deželi, po drugi sem navdušena nad čarom in skrivnostno lepoto pokrajine.

Ustvarjalni proces in moj izbor prizorišč za fotografije je navdihnilo več virov: posvetila sem se legendi o Masadi v izraelski kulturi in njenemu postopnemu propadu. V otroštvu sem hodila v staro jedro Jeruzalema in obiskovala Sveti grob, iskala sem prednike svoje babice in poslušala zgodbe svoje matere o tem, kako je leta 1967, kmalu po šestdnevni vojni, na starem judovskem pokopališču na Oljski gori iskala porušene nagrobnike svojega dedka in prababice. Fotografije predstavljajo pričevanja o pokrajini in dogodkih, ki so se tam odvili, ter o preteklosti, ki je vklesana v kamen. Slike razgaljajo plasti zgodovine in vero, shranjeno v njih. Moje opazovanje pokrajine in moja skoraj arheološka raziskava skozi fotografski objektiv sta posvečena iskanju človeških stopinj in sledi. Podobe so tako vedno prežete z iskanjem svetosti in krajev, ki so okrepili moje dojemanje svetosti. Blagoslovljenost dežele oblikuje naš pogled nanjo in odnos do nje.

Izbor pokrajin je produkt mojega poznavanja legende in pomembnosti, ki jo je sčasoma obdala. K temu je moč prišteti tudi moje osebne občutke svetosti, ki se pojavijo v fotografskem procesu. Leta sem zbirala fotografije, kraje, ki odražajo močno vez s to deželo. Projekt zaznamuje šele začetek procesa katalogiziranja, iskanja, razvrščanja in urejanja mojega lastnega slikovnega arhiva, ki hkrati predstavlja moj povsem intimni kakor tudi zelo univerzalni pogled na »svetodeželo«.

(Adi Shalmon)

www.adishalmon.com

www.fotoklub-kamnik.si

Adi Shalmon, MT of Olives

2 June – 1 July 2012

Dom Kulture Gallery, Kamnik

The myth of the “holylandscape” has been shaped over time by historical truth and ever-changing interpretations. Jerusalem is composed of multiple layers: layers of history, faiths and beliefs, of rulers and subjects and of social complexity. All have left their imprint on the landscape. It is a landscape that has been scarred by centuries of power struggles, and inscribed by the testimony of its inhabitants who discovered in it the roots and wellsprings of their faith.

Being the sixth generation of my family in Israel, and the fourth living in Jerusalem, has shaped my perceptions of the city. On the one hand, I grew up with the historical stories and myths of the land and on the other; I am enthralled by its charm, mystique and the beauty of the landscape.

My creative process and selection of photographic sites was inspired by several sources: Pursuing the myth of Masada in Israeli culture, and its deconstruction over the years; by childhood trips to Jerusalem’s Old City and the Holy Sepulchre; and the search for my grandmother’s forebears; and my mother’s stories of finding the shattered tombstones of her grandfather and great-grandmother in the ancient Jewish cemetery on the Mount of Olives in 1967, soon after the Six-Day War.

The photographs are testimonies to a landscape and the events that played out in it, and to the evidence of the past etched in stone over time. The pictures expose the layers of history and faith enshrined in them through my observation of the landscape and almost-archaeological research through the lens of my camera – looking for the human foot- and fingerprints. And always they were infused by the quest for holiness, and for those sites that raised my own sense of sanctity of place. The sanctification of the land is shaped by the way we look at and relate to it.

This selection of landscapes is a product of my familiarity with the myth and significance that has enshrouded them over time. Add to that my own personal feelings of holiness that take shape as part of the photographic process. For years I have assembled photographs, places, sentiments, and a strong, direct connection to the land. This project marks only the beginning of a process of cataloguing, searching, sorting and organizing my own visual archive that in turn creates my personal-public holylandscape.

(Adi Shalmon)

www.adishalmon.com

www.fotoklub-kamnik.si