NoviceNews

ADI SHALMON

ADI SHALMON

ADI SHALMON ADI SHALMON

ADI SHALMON

Adi Shalmon, Masada, iz serije Svetadežela, 201

Vabljeni na otvoritev razstave Svetadežela avtorice izraelske 

Sobota, 2. junij ob 20. uri

Galerija Doma kulture Kamnik

Legenda o »svetideželi« je bila postopoma oblikovana na podlagi zgodovinskih dejstev in njihovih nenehno spreminjajočih se interpretacij. Jeruzalem sestavlja več plasti: plasti zgodovine, ver in religij, plasti vladarjev in podanikov, plasti družbene kompleksnosti.

Vse so pustile sledi v pokrajini, ki so jo zaznamovala stoletja borb za oblast in pričevanja prebivalcev, ki so v njej odkrivali korenine in neusahljiv vir svoje vere. Šesta generacija moje družine v Izraelu in četrta v Jeruzalemu, katerih del sem, sta oblikovali moje dojemanje dežele in mesta. Po eni strani sem odrasla ob zgodovinskih pripovedkah in legendah o deželi, po drugi sem navdušena nad čarom in skrivnostno lepoto pokrajine.

Razstava je odprta do 1. julija 2012

www.fotoklub-kamnik.si

Adi Shalmon, Masada, from the Holylandscape series, 2010

You are kindly invited to the opening of the Adi Shalmon’s exhibition Holylandscape in Kamnik

Saturday, 2 June at 8 pm

Dom kulture Gallery Kamnik

The myth of the “holylandscape” has been shaped over time by historical truth and ever-changing interpretations. Jerusalem is composed of multiple layers: layers of history, faiths and beliefs, of rulers and subjects and of social complexity.

All have left their imprint on the landscape. It is a landscape that has been scarred by centuries of power struggles, and inscribed by the testimony of its inhabitants who discovered in it the roots and wellsprings of their faith. Being the sixth generation of my family in Israel, and the fourth living in Jerusalem, has shaped my perceptions of the city. On the one hand, I grew up with the historical stories and myths of the land and on the other; I am enthralled by its charm, mystique and the beauty of the landscape.

Exhibition is on show until 1 July 2012

www.fotoklub-kamnik.si