6. junij – 31. julij 2012

6. junij – 31. julij 2012

ANNIBEL CUNOLDI ATTEMS: Porto Vecchio

6. junij – 31. julij 2012

Annibel Cunoldi Attems: Porto Vecchio, 2002/2011

6. junij – 31. julij 2012

Cankarjev dom Ljubljana

Osrednji del fotografske instalacije Porto Vecchio sta veliki fotografski podobi ene od pristaniških stavb v Trstu, ki je danes ni več na tem mestu. Annibel Cunoldi Attems jo je fotografirala leta 2002. Fotografija je bila leta 2011 v pozitivu in negativu razvita na pleksi steklo. Negativu so dodane besede tržaškega pisatelja Claudia Magrisa, kar nas opozarja na avtoričino občutljivost za kraje, ki omogočajo sobivanje preteklosti in prihodnosti ter mešanje in križanje različnih kultur. Transparentne fotografske podobe po zaslugi od zidu nekoliko odmaknjene postavitve ustvarjajo igro svetlobnih odsevov in zarisov senc na površino zidu.

V Gorici rojena Annibel Cunoldi Attems od leta 1990 deluje kot svobodna umetnica v Berlinu, kjer je doktorirala iz nemškega jezika in literature. Umetnost je študirala v Parizu. V sedemdesetih letih in na začetku osemdesetih let se je posvečala predvsem grafiki in slikarstvu. Nato je v črkah oziroma besedah prepoznala temeljne elemente konceptualno zasnovanih instalacij, ki nastajajo v tesni navezavi na historične ambiente in stavbe. Kombinacije besed oziroma besedne konstrukcije, ki prinašajo pomene in simbolne reference, njihova razporeditev in namestitev, »lingvinistična« mreža oziroma omrežje besed v različnih jezikih z medsebojnim križanjem ustvarjajo različne asociacije in interpretativne možnosti.

Intenzivna gradbena vnema in kontrast med novo berlinsko arhitekturo ter historičnimi ambienti Rima in Gorice sta izostrila umetničino pozornost za arhitekturne spomenike kot priče časa; pritegnile so jo stavbe, ki v sebi še vedno hranijo spomin na preteklost. Konceptualni projekti in instalacije Annibel Cunoldi Attems se od sredine devetdesetih let preteklega stoletja navezujejo na govorico arhitekture, na kraje in prostore, ki so zaznamovani s težko zgodovino, pri čemer skozi vedno pogostejšo rabo fotografije povezuje umetnost, kolektivne ali posamične spomine in zgodovine.

(Damir Globočnik)

www.cd-cc.si