NoviceNews

MARIO GIACOMELLI

MARIO GIACOMELLI

MARIO GIACOMELLI MARIO GIACOMELLI

MARIO GIACOMELLI

[lang_si]

Mario Giacomelli

V sredo, 6. junija se v sklopu festivala Fotonični trenutki v Ljubljani in Mariboru odvijajo otvoritve treh razstav:

MARIO GIACOMELLI – izbor del Iz arhiva Luigija Crocenzija ob 19. uri v MGLC Ljubljana

FERENZ SCHMIDT – razstava Nemci ob 20. uri v KUD atelje Mikado Ljubljana

VASA PROJECTrazstava 23 ob 20. uri v Galeriji Maribor


MARIO GIACOMELLI: Iz arhiva Luigija Crocenzija

6. junij – 1. julij 2012

MGLC (Mednarodni grafični Likovni center) Ljubljana

Razstava predstavlja izbor najreprezentativnejših del italijanskega fotografa Maria Giacomellija. Ta je eden najvidnejših italijanskih fotografov. Bil je samouk in ni pripadal nobeni šoli. Je pomemben predstavnik italijanskega neorealizma. Ta se pri Giacomelliju kaže v simbolističnem diskurzu, ki se približuje fotografskemu ekspresionizmu, izpostavljajoč čustveni vidik resničnosti, poudarjen s kontrasti in znamenji. Mario Giacomelli je tako kot filmski mag Federico Fellini pogled neorealizma postavil na glavo s tem, ko je v svoje fotografije vpeljal novo, skoraj sanjsko tonsko poezijo in stkal fotografske zgodbe skozi pripovedi in krajine, iz katerih je odstranil nepotrebne podrobnosti.

Mario Giacomelli (Senigallia, 1925–2000) je pri trinajstih začel delati v tiskarni Tipografia Marchigiana, kjer so ga brezmejne možnosti kombiniranja besed in slik, ki jih ponuja tisk, tako očarale, da je celo življenje ostal v tiskarni in pozneje postal njen lastnik. S fotografijo se je ukvarjal redno vsak dan v svojem prostem času. Leta 1963 je John Szarkowsky, kustos Muzeja sodobne umetnosti MoMA v New Yorku, kupil serijo fotografij Scanno in eno objavil v prestižnem katalogu muzeja Looking at Photographs.

www.mglc-lj.si

FERENZ SCHMIDT: Nemci

6. junij – 29. junij 2012

KUD atelje Mikado Ljubljana

Fotografije Ferenza Schmidta so pomemben dokument atmosfere v povojnem Münchnu in Nemčiji. Razkrivajo ga kot pretanjenega opazovalca vsakdanjega življenja z izrednim občutkom za ujetje pravega trenutka in smislom za slikarsko kompozicijo. Schmidta ni zanimala vnaprej postavljena scenska fotografija. V nekem smislu so njegove fotografije kot zen ali poezija, ki zahtevata dolge in natančne priprave za trenutek izražanja. Schmidt je to razumel in uporabil fotografsko tehniko kot svoj izraz.

Ferenz Schmidt je bil rojen v Budimpešti leta 1934. Leta 1956, ko je sovjetska vojska okupirala Madžarsko, je Ferenz skupaj z drugimi študenti protestiral. Zaradi goreče angažiranosti je bil aretiran in moral je zapustiti Madžarsko v 24 urah, sicer bi ostal v zaporu. Odšel je. Preko Dunaja je pripotoval v München v začetku leta 1957, star komaj 23 let, in začel obiskovati šolo za novinarsko fotografijo. Med študijem je moral delati reportaže.

VASA PROJECT: 23

6. junij – 30. junij 2012

Galerija Maribor

Razstava 23 je sklop triindvajsetih del slovenskih fotografov, ki zastopajo različne stile in pristope v fotografiji. Fotografije so bile izbrane na osnovi različnosti in izstopanja narave fotografa. To je prva razstava ustvarjena v sodelovanju med Galerijo (Slovenijo) in projektom VASA (svetom). Razstava 23 vsebuje kratek pregled sodobnih fotografskih del v Sloveniji. Gledalec razstave bo na prvi pogled opazil odsotnost ažurne oz. reportaže fotografije. Kot kustosa razstave sva izbrala dela, ki se veliko bolj osredotočajo na oseben izraz kot na iluzijo vsakdanje realnosti.

[lang_en]

Mario Giacomelli

On Wednesday, 6 June three exhibitions are opening in frames of Photonic Moments festival:

MARIO GIACOMELLI – selection of works From Luigi Crocenzi’s Archive at 7 pm in MGLC Ljubljana

FERENZ SCHMIDT – solo exhibition titled Germans at 8 pm in KUD atelje Mikado Ljubljana

VASA PROJECTgroup exhibition 23 at 8 pm in Gallery Maribor


MARIO GIACOMELLI: From Luigi Crocenzi’s Archives

6 June – 1 July 2012

MGLC (International Graphic Centre) Ljubljana

The exhibition puts on display the selection of the most representative works made by prominent Italian photographer Mario Giacomelli. His discourse became symbolic when his photographs exasperate the emotive aspect of the reality. As Federico Fellini for cinema, Mario Giacomelli overturned the Neorealist point of view introducing in his photographs a new tonal poesy, almost dreamy, and producing photographic stories where he excluded unnecessary details. Then he became the most important Italian photographer of the 20th century, independent from every school of thought.

Mario Giacomelli (Senigallia, 1925-2000) began working at Tipografia Marchigiana when he was only 13 years old and he worked here during all his life. He devoted himself to photography, first only during his leisure every day after dinner near Senigallia, then learning to print his photos himself. In 1955 he was awarded in Castelfranco Veneto and in Spilimbergo. When John Szarkowsky, curator at MOMA in New York, bought in 1963 for the Museum the series of photos untitled Scanno and introduced one of his photos in the prestigious catalogue Looking at Photographs.

www.mglc-lj.si

FERENZ SCHMIDT: Germans

6 June – 29 June 2012

KUD atelje Mikado Ljubljana

As seen in retrospect, Ferenz Schmidt‘s photographs are valuable documents of the atmosphere in postwar Munich and Germany. His photographs reveal him as a sophisticated observer of daily life, who had an exceptional gift to catch the right moment with a great sense for composition of a painter. Staged or “manufactured” photography did not concern him. Schmidt’s photographs may be compared to Zen or poetry, where the moment of expression can be only precise after long and good preparation. Ferenz Schmidt understood and used the technology of photography for his expression.

Ferenz Schmidt was born in Budapest in May 1934. When in 1956 the Soviet Army invaded Hungary and protests were brutally stopped, Ferenz was arrested together with a group of resisting students. He was told that he had to leave the country in 24 hours otherwise he will remain in prison. He left Hungary. Via Vienna he arrived in Munich in early 1957, at the age of 23, and joined the Munich school of photojournalism.

VASA PROJECT: 23

6 June – 30 June 2012

Galerija Maribor

The exhibition 23 displays the work of 23 Slovenian photographers each demonstrating different styles and approaches to personal image making. The images were selected for their diversity and idiosyncratic nature. The exhibition is a joint venture between Galerija (Slovenia) and VASA (world). 23 is a snapshot of contemporary photography in Slovenia. The viewer will notice immediately the absence of photojournalism. As curators, we selected works that rather than the illusion of a window into everyday lives provide a personalized expression.