Razstave

Dušan Šarotar

Dušan Šarotar, Duše / Souls, 2012
Dušan Šarotar, Duše / Souls, 2012

Duše

Otvoritev: 2 junij ob 19. uri

2. 6.–20. 6. 2014

Trubarjeva hiša literature, Ljubljana

KJE: Stritarjeva ulica 7, Ljubljana

Navidezno preprosto, tako kot vernik črpa navdih, moč in potrditev lastne vere v branju svetih spisov, Tore, Biblije, apokrifov, tako se fotografijam Dušanovih duš lahko lažje, vsekakor pa globlje približamo, če pri tem črpamo iz njegovih proznih del. Zato je Šarotarjeva literatura prostor kodificiranih, ikonoloških ključev, ki omogočajo vstop na globljo spoznavno raven.

Po drugi poti in v samosvojih poskusih je Dušanu Šarotarju zlagoma uspela recepcija, ki mu s fotografsko invencijo pomaga predstavno vizualizirati in izoblikovati podobo o nečem, kar je nesnovno, pojmovno abstraktno in v skrajno fantazmagorični imaginaciji poistoveteno s predstavo o duši.

Duše Dušana Šarotarja, ki so se slutljivo naselile v fotografije oblakov, so lepe. So skrajno domišljeni fotografski zapisi oblakov, nastali v izbranem trenutku in v stanju, ki se vzpostavlja kot danost. Morda zato, ker so ujeti v neponovljivem hotenju, pravzaprav hrepenenju po tistem, kar je kot tako mogoče uzreti samo enkrat in česar se ne bo mogoče nikdar enako in vsaj ne scela oprijeti. Pokazati, kako se kaže/jo duša/e. Dušan Šarotar nas uči, da je tako, kot to on dela, dušo mogoče videti, a le s posebno razvito senzibilnostjo in zmožnostjo vživetja. Hkrati pa se nam v ponujeni recepciji tako uzrte podobe duše venomer znova izmikajo, se nenehno spreminjajo in privzemajo vsakovrstne pojavne vzorce. Dragoceno je, da se Šarotarju preprosto razkrijejo, se mu ponujajo, da jih ujame v fotografsko oko.

Imaginaciji in fantazmagorični predstavnosti je nadalje prepuščeno, ali v njih znamo prepoznati enkratne metamorfoze in nešteto asociativnih pojavnosti. Njihove transformacije so posledica minljivosti in so hkrati poroštvo metafizičnega. Ker se prikažejo samo za hip, je pričevanje o neponovljivem utrinku treba petrificirati kot fotografsko podobo. Zanimivo je, da Šarotar ne obdeluje posnetkov naknadno, torej z njimi ne manipulira v postoperativnem procesu, saj unikatno izdelavo podob zavestno prepušča manufakturni produkciji. Z visokokakovostnimi računalniškimi tiskalniki so Dušanove Duše natisnjene na platna standardnih formatov.

Zaradi svojskega grafitnega ‘štiha’ in rafiniranih, mehkih sivo-črnih in svetlih, mestoma belih prelivov podobe duš fingirajo ubrano in estetsko rafinirano. Mogoče je celo izreči oceno, da je podoba dušanovih duš skrajno izčiščena in formalno-likovno pretehtana.

Dušan Šarotar (1968) je slovenski pisec, esejist, literarni kritik, urednik in fotograf.

dr. Janez Balažic

www.trubarjevahisaliterature.si