<lang_si>1. junij – 17. junij 2012
<lang_en>1 June – 17 June 2012

1. junij – 17. junij 2012 1 June – 17 June 2012

EDI ŠELHAUS: Prvi festivali slovenske popevke EDI ŠELHAUS: First Slovenian Song Contests

1. junij – 17. junij 2012
1 June – 17 June 2012

Edi Šelhaus, Merjenje moči stare in nove "garde" pevcev - Debitanti, 1963

1. junij – 17. junij 2012

Atrij ZRC SAZU Ljubljana

Fotografska razstava z naslovom Prvi festivali Slovenske popevke Edija Šelhausa je izbor iz razstave Glasbeni svet šestdesetih – ob 90-letnici fotoreporterja Edija Šelhausa, ki jo je l. 2009 pripravil Muzej novejše zgodovine Slovenije (avtorica kustosinja Jožica Šparovec) v počastitev 90-letnice Edija Šelhausa, enega od legend slovenskega vojnega in povojnega fotoreporterstva. Razstava je v obdobju 2009/2010 prepotovala številna domača razstavišča kot so Ljubljanski grad, avla Radia Slovenije, Festivalna dvorana na Bledu, Knjižnica Otona Župančiča in Muzej novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani.

Razstava Prvi festivali Slovenske popevke Edija Šelhausa obeležuje 50-letnico prvega festivala Slovenska popevka, ki je bil l. 1962 na Bledu, od koder se je leta 1964 preselil v Ljubljano. Fotografije na razstavi, ki jih je posnel Edi Šelhaus, so izdelane iz originalnih negativov njegove fotografske zbirke, ki jo je leta 2000 podaril Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Nekaj fotografij pa je tudi iz zbirke fotoreporterjev, ki jo je maja 2009 Muzeju podarila časopisna hiša Delo, kjer je bil od samih začetkov časopisa leta 1958 do konca leta 1972 zaposlen tudi Edi Šelhaus. Ta je namreč del svojega opusa po upokojitvi pustil še na Delu.

Skupno 25 fotografij iz omenjene razstave prikazuje utrinke s petih festivalov Slovenske popevke – s prvih treh festivalov iz let 1962 in 1963 (Festivalna dvorana na Bledu) in iz leta 1964 (Gospodarsko razstavišče v Ljubljani) ter z dveh festivalov iz let 1966 in 1971 (Hala Tivoli). Edi Šelhaus je bil eden redkih fotoreporterjev, ki je fotografiral prve festivale popevk (kot tudi jazza). Zanimivost njegovih posnetkov je, da je beležil tudi dogajanje v zakulisju, o čemer je bilo v publikacijah (npr. revija Tovariš ali Šelhausova monografija Fotoreporter) objavljenih nekaj zanimivih posnetkov ter celo fotozgodb, ki so sicer značilne za njegovo delo.

Fotografije z znanimi pevci, dirigenti, orkestri, zasedbami in ansambli iz zlate dobe Slovenske popevke so izjemno redke, mnoge pravzaprav unikatne. Na njih najdemo Marjano Deržaj, Majdo Sepe, Staneta Mancinija, Jelko Cvetežar, Lada Leskovarja, Beti Jurkovič, Matija Cerarja, Rafka Irgoliča, Nina Robiča, Lidijo Kodrič, Barbaro Jarc, Katjo Levstik, Eldo Viler, Alenko Pinterič, Ireno Kohont, Ivanko Kraševec, Petra Ambroža, Brate Boštjančič, Ota Pestnerja, Alfija Nipiča, Antona Martyja, Bojana Adamiča, Jožeta Privška, Maria Rijavca, Jureta Robežnika in druge.

(Jožica Šparovec)

www.muzej-nz.si

Edi Šelhaus, Trial of strength of the old and new brigade of singers - Debutants, 1963

1 June – 17 June 2012

ZRC SAZU Atrium Ljubljana

The photographic exhibition, The First Slovene Popular Song Festivals by Edi Šelhaus, is a selection of the exhibition, The World of Music of the 60’s – on the 90th Anniversary of the Photojournalist Edi Šelhaus, opened on 13 August 2009 at Ljubljana Castle (in 2009/2010 on view also at Bled Festival Hall and at the Slovenian Radio and Television hall, the Oton Župančič Library and the National Museum of Contemporary History of Slovenia in Ljubljana) and was prepared by the National Museum of Contemporary History of Slovenia (author Jožica Šparovec) to celebrate the 90th anniversary of Edi Šelhaus, one of the legends of Slovene war and post-war photo journalism.

The present exhibition aims to celebrate the 50th anniversary of the first Slovene Popular Song Festival in Bled in 1962 which was in 1964 transferred to Ljubljana. The photos taken by Edi Šelhaus are made from the original negatives of the Šelhaus photographic collection and the collection of photojournalists of the newspaper Delo donated to the National Museum of Contemporary History by Šelhaus and Delo, the company which employed Šelhaus from 1958 to 1973 and still housed part of Šelhaus’s opus.

The exhibited photographs present moments of the golden age of Slovene Popular Songs: from the first three festivals between 1962 and 1964 in Bled and Ljubljana and two festivals from 1966 and 1971 in Ljubljana. Edi Šelhaus was one of the rare photojournalists who took photos of the first Slovene popular song festivals. It was typical of his work that he recorded also happening behind the stage and many of these photos were published in various publications in the frame of photo stories. The rare and also unique photos represent many persons of note from the Slovene world of music, singers, conductors and others, among them Marjana Deržaj, Majda Sepe, Stane Mancini, Jelka Cvetežar, Lado Leskovar, Beti Jurkovič, Matija Cerar, Rafko Irgolič, Nino Robič, Lidija Kodrič, Barbara Jarc, Katja Levstik, Elda Viler, Alenka Pinterič, Irena Kohont, Ivanka Kraševec, Peter Ambrož, Bratje (Brothers) Boštjančič, Oto Pestner, Alfi Nipič, Anton Marty, Bojan Adamič, Jože Privšek, Mario Rijavec, Jure Robežnik and others.

(Jožica Šparovec)

www.muzej-nz.si