Ernst Logar – Ne-javni prostori

29.10. – 18.11. 2008; Atelje-galerija Mikado Ljubljana

Non Public Spaces deals with spaces which are not ordinarily open to ordinary citizens. These chosen places have special political, economic or social significance. At first, this places seem irrelevant to our lives, but on closer inspection we become more conscious of their connection to our everyday life. They are an integral part of people’s lives and the state’s power to regulate them. The mapping of these places ranges from mortuaries of forensic medicine, archives that constitute state identity, central computer rooms where population related data are registered and processed, police arsenals, securing the execution of state power, art depots signifying cultural representation… Non Public Spaces is about the confrontation of the individual with the apparatus of power and its institutions, the individual’s continual effort to penetrate these spaces. Through diverse strategies and elaborate bureaucratic authorisation procedures an attempt is made to reach these places, to visually ratain them and document the process of entering, using different media. These are spaces which constitutes interfaces to public while being physically exclusive due to their concentration of power. An exhibition situation is created in the way which shows active working process on the one hand as well as photos of non public spaces in New York, Vienna, London, Paris and other cities.

Razstava Nejavni prostori se ukvarja s prostori, ki navadno niso odprti za običajne državljane. Ti izbrani prostori imajo poseben političen, gospodarski ali družbeni pomen. Sprva se nam zdijo nepomembni, vendar ob podrobnejšem pregledu postanemo bolj dovzetni za njihovo povezanost z našim vsakdanjim življenjem. So bistven del naših življenj in so v pristojnosti države, ki jih upravlja. Izbor teh prostorov vključuje mrtvašnice sodne medicine; arhive, ki predstavljajo identiteto države; osrednje računalniške prostore, v katerih se zbirajo in obdelujejo podatki v zvezi s prebivalstvom; orožarne na policijskih postajah, ki zagotavljajo izvajanje državne moči; skladišča z umetniškimi deli, ki predstavljajo našo kulturo… Razstava Nejavni prostori posameznika sooči z organi moči in njihovimi institucijami; prikazuje nenehno prizadevanje posameznika, da bi vstopil v te prostore. Z različnimi strategijami in izpopolnjenimi postopki upravnih pooblastil ter prek različnih medijev se poskuša te prostore doseči, ohraniti njihovo vizualno podobo in zabeležiti proces vstopanja vanje. To so prostori, ki predstavljajo mejo dostopa za javnost, medtem ko so fizično nedostopni zaradi zbrane moči, ki jo varujejo. Razstava je oblikovana tako, da na eni strani predstavlja dejaven delovni proces, na drugi pa fotografije nejavnih prostorov v New Yorku, na Dunaju, v Londonu, Parizu in nekaterih drugih mestih.