Dogodki Events

VEČERNE PROJEKCIJE EVENING PROJECTIONS

Jasna Hribernik, Nostalgija: Ground Zero, Albedo, Photon 2012

Jasna Hribernik, Nostalgija: Ground Zero, Albedo, Photon 2012

[lang_si]2.-6. junij, od 21:30. do 23. ure v Atriju ZRC

V sklopu festivala Fotonični trenutki – Mesec fotografije 2014 se odvijajo Večerne projekcije fotografij, ki se bodo v otvoritvenem tednu festivala predvajale v veličastnem ambientu Atrija ZRC na Novem trgu 2 v Ljubljani.


Večerne projekcije v Atriju ZRC nudijo možnost vsem izbranim fotografom in fotografinjam, da svoje avtorsko delo predstavijo širši strokovni in drugi zainteresirani javnosti. Večerne projekcije predstavljajo priložnost, da se širokemu krogu obiskovalcev festivala predstavijo tudi tisti fotografi in fotografinje, ki niso našli prostora na razstavah v sklopu festivala.

Sklop Večernih projekcij je tako namenjen predstavitvi širokega spektra avtorskih projektov, kjer je komisija poudarjeno iskala sveže pristope in aktualne tematike, ki odražajo dogajanje na globalnem prizorišču sodobne fotografije.

 

ZMAGOVALCI:

1. NAGRADA: Alexandra Polina, Nemčija / Uzbekistan

2. NAGRADA: Jasper Walter Bastian, Nemčija

3. NAGRADA: Alnis Stakle, Latvija

 

POSEBNA OMEMBA:

Evgeny Stepanets, Ukrajina
Sean Lee, Singapur
Anna Yeroshenko, Rusija

 

NAGRADE:
1. nagrada: samostojna razstava v Centru za sodobno fotografijo – Photon v letu 2015 + sponzorstvo v storitvah, ki ga podarja Fotoformat!
2. nagrada: izlet na Dunaj za dve osebi, ki ga podarja Turistična agencija Sonček
3. nagrada: paket treh pripomočkov – sledilcev, ki jih podarja Chipolo

 

SPORED VEČERNIH PROJEKCIJ:

Ponedeljek, 2. junij ob 21:30. uri

Glasbeni nastop Lada Jakše

Tekmovalni program (ob živi spremljavi Lada Jakše):

1. Amiko Li (Kitajska)
2. Andrea Neumann (Nemčija)
3. Tahir Ün (Turčija)
4. Felipe Abreu (Brazilija)
5. Svetlana Jovanović (Srbija)
6. Michiru Nakayama (Japonska / Francija)
7. Reza Nadji (Iran / Nemčija)
8. Milos Bicanski (Grčija)
9. Maša Lancner (Slovenija)
10. Marina Rosso (Italija)
11. Katerina Mistal (Švedska)
12. Karen Larson-Voltz (ZDA)
13. Martushka Fromeast (Poljska)
14. Jurij Korenjak (Slovenija)

Kurirana selekcija:

Roman Bezjak: “Univerza uporabnih znanosti Bielefeld”

 

Torek, 3. junij ob 21:30. uri

Tekmovalni program:

1. Aljaž Celarc (Slovenija)
2. Anna Tea (Poljska)
3. Ursula Sprecher & Andi Cortellini (Švica)
4. Min Kim Park (Korea / ZDA)
5. Bárbara Oettinger Searle (Čile)
6. Nenad Saljic (Hrvaška)
7. Nataša Segulin (Slovenija)
8. Vivien Ayroles (Francija)
9. Manuel Cosentino (Italija)
10. Wiktoria Wojciechowska (Poljska)
11. Jordi Huisman (Nizozemska)
12. Cédric Friggeri (Francija)
13. Bärbel Praun (Nemčija)
14. Dušan Popović (Srbija)
15. Matjaž Komel & Lea Jelenko (Slovenija)

Kurirana selekcija:

Sandra Vitaljić: “Hrvaška sodobna fotografija”

 

Sreda, 4. junija ob 21:30. uri

Tekmovalni program:

1. Alyssa Kazew (ZDA)
2. Vukica Vukas (Srbija)
3. This is my World (global)
4. Stefano Marchionini (Italija / Francija)
5. Simon Chang (Tajvan / Slovenija)
6. Lorenzo Masi (Italija)
7. Antoniya Marinova (Bolgarija)
8. Tatyana Palyga (Rusija)
9. Léonard Pongo (Belgija)
10. Karol Szymkowiak (Poljska)
11. Julie de Waroquier (Francija)
12. Jaka Bulc (Slovenija)
13. Ilias Georgiadis (Grčija)
14. Gregor Radonjič (Slovenija)
15. Benedikt Partenheimer (Avstralija)

Kurirana selekcija:

Ivan Petrović & Centar za fotografiju: “Iz osebnega zornega kota – fotografska scena v Srbiji 1980-2014”

 

Petek, 6. junija ob 21:30. uri
Kurirana selekcija:
Tuula Alajoki: “Avtorske prakse finske sodobne fotografije”

Tekmovalni program:

1. Frank Rothe (Nemčija)
2. Evgeniy Stepanets (Ukrajina)
3. Aljaž Celarc & Eva Pavlič Seifert (Slovenija)
4. Alexandra Polina (Nemčija)
5. Lee-Marie Sadek (Francija)
6. Sean Lee (Singapur)
7. Marco Castelli (Italija)
8. Marina Paulenka (Hrvaška)
9. Brett Skarbakka (Vietnam)
10. Jasper Walter Bastian (Nemčija)
11. Alnis Stakle (Latvija)
12. Barbara Poček (Slovenija)
13. Anna Yeroshenko (Rusija)
14. Edson Vieira Filho (Brazilija)
15. David Jakelic (Hrvaška)

 

[lang_en]2-7 June, from 9.30 pm to 11 pm, ZRC Atrium, Ljubljana

Works of selected photographers will be shown in frames of Photonic Moments – Month of Photography festival in Ljubljana as part of Evening Projections during the opening week of the festival. The projections will take place in the magnificent venue of ZRC atrium in Ljubljana which will host the majority of accompanying programme of the festival.


Evening Projections in ZRC atrium will enable participation of artists and photographers who could not be presented on several exhibitions within the festival. Their works will be shown to both, wider audience and professional public.
The Evening Projections are aimed at presenting wide spectre of artistic projects and therefore the jury will primarily look for fresh approaches and topics that reflect developments on the local and global photographic scene.

AWARD WINNERS:

1st PRIZE: Alexandra Polina, Germany / Uzbekistan

2nd PRIZE: Jasper Walter Bastian, Germany

3rd PRIZE: Alnis Stakle, Latvia

SPECIAL MENTION:

Evgeny Stepanets, Ukraine
Sean Lee, Singapore
Anna Yeroshenko, Russia

AWARDS:
1st prize: solo exhibition at Photon – Centre for Contemporary Photography (Ljubljana) in 2015 + sponsorship in services contributed by Fotoformat!
2nd prize: excursion to Vienna for two persons contributed by Sonček tourist agency
3rd prize: package of three gadgets – tracers contributed by Chipolo

 

EVENING PROJECTIONS SCHEDULE:

Monday, 2 June at 9.30 pm

Music performance by Lado Jakša

Official programme – competition (accompanyed by live music of Lado Jakša):

1. Amiko Li (China)
2. Andrea Neumann (Germany)
3. Tahir Ün (Turkey)
4. Felipe Abreu (Brazil)
5. Svetlana Jovanović (Serbia)
6. Michiru Nakayama (Japan / France)
7. Reza Nadji (Iran / Germany)
8. Milos Bicanski (Greece)
9. Maša Lancner (Slovenia)
10. Marina Rosso (Italy)
11. Katerina Mistal (Sweden)
12. Karen Larson-Voltz (USA)
13. Martushka Fromeast (Poland)
14. Jurij Korenjak (Slovenia)

Curated programme:

Roman Bezjak: “University of Applied Sciences Bielefeld”

 

Tuesday, 3 June at 9.30 pm

Official programme – competition:

1. Aljaž Celarc (Slovenia)
2. Anna Tea (Poland)
3. Ursula Sprecher & Andi Cortellini (Switzerland)
4. Min Kim Park (South Korea / USA)
5. Bárbara Oettinger Searle (Chile)
6. Nenad Saljic (Croatia)
7. Nataša Segulin (Slovenia)
8. Vivien Ayroles (France)
9. Manuel Cosentino (Italy)
10. Wiktoria Wojciechowska (Poland)
11. Jordi Huisman (The Netherlands)
12. Cédric Friggeri (France)
13. Bärbel Praun (Germany)
14. Dušan Popović (Serbia)
15. Matjaž Komel & Lea Jelenko (Slovenia)

Curated programme:

Sandra Vitaljić: “Croatian Contemporary Photography”

 

Wednesday, 4 June at 9.30 pm

Official programme – competition:

1. Alyssa Kazew (USA)
2. Vukica Vukas (Serbia)
3. This is my World (global)
4. Stefano Marchionini (Italy / France)
5. Simon Chang (Taiwan / Slovenia)
6. Lorenzo Masi (Italy)
7. Antoniya Marinova (Bulgaria)
8. Tatyana Palyga (Russia)
9. Léonard Pongo (Belgium)
10. Karol Szymkowiak (Poland)
11. Julie de Waroquier (France)
12. Jaka Bulc (Slovenia)
13. Ilias Georgiadis (Greece)
14. Gregor Radonjič (Slovenia)
15. Benedikt Partenheimer (Australia)

Curated programme:

Ivan Petrović & Centar za fotografiju: “From the personal perspective – photographic scene in Serbia 1980-2014” 

 

Friday, 6 June around 9 pm

Curated selection:
Tuula Alajoki: “Finnish Contemporary Photography”

Official programme – competition:

1. Frank Rothe (Nemčija)
2. Evgeniy Stepanets (Ukrajina)
3. Aljaž Celarc & Eva Pavlič Seifert (Slovenija)
4. Alexandra Polina (Nemčija)
5. Lee-Marie Sadek (Francija)
6. Sean Lee (Singapur)
7. Marco Castelli (Italija)
8. Marina Paulenka (Hrvaška)
9. Brett Skarbakka (Vietnam)
10. Jasper Walter Bastian (Nemčija)
11. Alnis Stakle (Latvija)
12. Barbara Poček (Slovenija)
13. Anna Yeroshenko (Rusija)
14. Edson Vieira Filho (Brazilija)
15. David Jakelic (Hrvaška)