FORUM – POGOVORI O SODOBNI FOTOGRAFIJIFORUM – TALKS ON CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY

 

21. in 22. oktober 2010, med 12. in 17. uro

Cankarjev dom Ljubljana

Goran Škofić: Iz serije 'Neon Sky'

Dvodnevni forum v več panelnih diskusijah sooča mnenja in izkušnje številnih mednarodnih strokovnjakov s širšega področja sodobne fotografije in umetnosti, ki se bodo posvetili predvsem osrednjemu razstavnemu projektu Tension Field.

Tension Field povezuje kustose in selektorje iz šestih različnih držav (Avstrija, Hrvaška, Makedonija, Slovaška, Slovenija in Srbija); trenutno regionalno kartiranje in mreženje so znotraj festivala Fotonični trenutki prispevali: Jerica Ziherl in Sabina Salamon iz Muzeja moderne in sodobne umetnosti v Rijeki, Svetlana Mladenov iz Muzeja sodobne umetnosti Vojvodine iz Novega Sada, Gerhard Gross iz graške organizacije Kulturvermittlung Steiermark – Cultural City Network Graz, samostojni kustos Aleksander Bassin ter vodja galerije Photon, Dejan Sluga.

Drugi del Foruma je tradicionalno posvečen predstavitvam različnih umetniških praks in založniškim projektom. Na sporedu je javni pogovor z Diane Smyth, urednico najstarejše kontinuirane revijalne fotografske publikacije na svetu, angleškega mesečnika British Journal of Photography, Filipom Vančom, direktorjem ogranizacije in revije Photoport iz Bratislave, Markom Lipušom, ustanoviteljem organizacije Literaturfoto iz Dunaja, ter Janom Babnikom, urednikom slovenske revije Fotografija.

Moderator: Vasja Nagy

Udeleženci:

Aleksander Bassin – samostojni kustos

Gerhard Gross – kustos pri Kulturvermittlung Steiermarkt – CCN Graz

Svetlana Mladenov – kustosinja Muzeja sodobne umetnosti Vojvodine Novi Sad

Sabina Salamon – kustosinja Muzeja moderne in sodobne umetnosti Rijeka

Dejan Sluga – vodja galerije Photon – Centra za sodobno fotografijo Ljubljana

Jerica Ziherl – direktorica Muzeja moderne in sodobne umetnosti Rijeka

Diane Smyth – urednica revije British Journal of Photography iz Londona

Jan Babnik – urednik revije Fotografija iz Ljubljane

Filip Vančo – direktor organizacije in revije Photoport iz Bratislave

21. in 22. of October 2010, from 12 am until 5 pm

Cankarjev dom Ljubljana

Goran Škofić: From the series 'Neon Sky'

Two-day symposium is confronting opinions and experiences of various internationally proclaimed experts through various panel discussions dedicated above all to the central exhibition project of the festival Tension Field.

Tension Field is connecting curators and selectors from six different countries (Austria, Croatia, Macedonia, Serbia, Slovakia and Slovenia). The actual “mapping” and networking in the region at Photonic Moments festival is contributed by: Jerica Ziherl and Sabina Salamon, Museum of Modern and Contemporary Arts, Rijeka; Svetlana Mladenov, Museum of Contemporary Art Vojvodina, Novi Sad; Gerhard Gross, Kulturvermittlung Steiermark – Cultural City Network Graz; Aleksander Bassin, freelance curator and Dejan Sluga, Photon Gallery.

Second part of the Forum is traditionally dedicated to presentations of artistic practices and publishing projects; this year presentations are held by: Diane Smyth, chief editor of British Journal of Photography, Filip Vančo, director of Photoport Asociation and magazine (Bratislava), Marko Lipuš, founder of Literaturfoto (Vienna) and Jan Babnik, chief editor of Fotografija magazine (Ljubljana).

Moderator:

Vasja Nagy

Participants:

Aleksander Bassin – independent curator

Gerhard Gross – curator at Kulturvermittlung Steiermarkt – CCN Graz

Svetlana Mladenov – curator at Vojvodina Museum of Contemporary Art Novi Sad

Sabina Salamon – curator at Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka

Dejan Sluga – director of Photon Gallery / Centre for Contemporary Photography Ljubljana

Jerica Ziherl – director of Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka

Diane Smyth – chief editor of British Journal of Photography from London

Jan Babnik – chief editor of Fotografija – Magazine on Photography from Ljubljana

Filip Vančo – director of the organization and magazine Photoport from Bratislava