NoviceNews

Andrej Osterman, Grow Up!, 2008

Andrej Osterman, Grow Up!, 2008

Fotonični trenutki 2014 Photonic Moments 2014

Andrej Osterman, Grow Up!, 2008

Andrej Osterman, Grow Up!, 2008

Nova edicija festivala Fotonični trenutki – Mesec fotografije se bo odvijala junija 2014 v Ljubljani.

Festival bo (ponovno) ponudil obilico razstav in ostalih dogodkov, posvečenih recentnim in historičnim razvojnim potem sodobne fotografije.

Osrednja razstava prihajajočega festivala Fotonični trenutki 2014 je skupinski projekt Zipped Worlds, ki se iz širše regijske perspektive ukvarja s fenomeni javne fotografije.

Ena pomembnejših je tudi zadnja inkarnacija potujoče razstave distURBANces, ki je nastala kot kolektivni projekt mreže EmoP (European Month of Photography) in je posvečena vprašanjem sodobne fotografske reprezentacije krajine in urbanih okolij, ki temelji na distorziji ter preverziji stvarnosti znotraj današnjega globaliziranega sveta.

Prav tako bodo v sklopu festivala na ogled razstave skupine G.R.A.M. (Photon), skupinska razstava Zgodba o Balkanu (SEM), velika razstava Josefa Koudelke (Galerija Jakopič), historični pregled slovenske fotografije z razstavo Od Puharja do Marenčiča, ki jo pripravlja Gorenjski muzej (začasna lokacija v Ljubljani). Tu bodo skupinske razstave Fotomorgana (Kino Šiška) in Inside-Out (Galerija DLUL) ter vrsta samostojnih razstav avtorjev kot so Bojan Salaj, Patricija Stepanović, Darije Petković, Nina Đurđević, Bojan Brecelj, Dik Bouwhuis, Ajda Schmidt, Zdzislaw Pacholski, Dušan Šarotar in številni drugi.

Podrobnejši program festivala bo objavljen v kratkem, zato nas spremljajte!

 

The next edition of Photonic Moments – Month of Photography festival will take place in June 2014 in Ljubljana, Slovenia.

The festival will (again) offer number of exhibitions and other events dedicated to the recent and historical developments of contemporary photography.

Zipped Worlds is the title of the central exhibition of the upcoming Photonic Moments 2014 festival. From a broader regional perspective the project deals with the phenomena of public photography.

One of the most significant exhibitions within the programme of the festival is distURBANces group show, a common project of EMoP (European Month of Photography) network, dedicated to the to question today’s urban and landscape representation paradigm by focusing on the distortion and the perversion of reality in our globalised world.

There are several exhibitions to be shown in frames of the festival: the solo show of G.R.A.M. art collective (Photon Gallery), a group show titled Balkan Tale (Slovene Ethnographic Museum), extensive overview exhibition of Josef Koudelka (Jakopič Gallery), profound insight into history of Slovenian photography with the exhibition titled From Puhar to Marenčič in temporary exhibition space in Ljubljana. There are group exhibitions such as Fotomorgana (Kino Šiška) and Inside-Out (DLUL Gallery). There are also a number of solo exhibitions showing artists and phtographers such as Bojan Salaj, Patricija Stepanović, Darije Petković, Nina Đurđević, Bojan Brecelj, Dik Bouwhuis, Ajda Schmidt, Zdzislaw Pacholski, Dušan Šarotar, etc.

More detailed programme of the festival will be announced shortly; so follow us!