Fotonični trenutki

22.10. – 16.11. 2008; Mala galerija, Cankarjev dom Ljubljana

Fotonični trenutki / Photonic Moments, salonski pregled sodobne fotografske ustvarjalnosti na področju Vzhodne in Jugovzhodne Evrope, predstavlja osrednji projekt festivala Mesec fotografije. K razstavnem projektu so bili ponovno povabljeni priznani strokovnjaki: kustosi, galeristi, kritiki iz šestih držav omenjene regije, ki so pripravili izbor avtorjev in njihovih del med katerimi bo velika večina prvič predstavljenih slovenski javnosti. Razstava se bo v naslednjem letu selila po nekaterih mestih Evrope, kjer bo poskušala predstaviti sveže in vzhajajoče sile tistih predelov Evrope, ki so zaradi nezadostnega statusa obsojeni na slabše razmere za produkcijo in prezentacijo sodobne fotografije. Letošnja edicija razstave Fotonični trenutki/Photonic Moments bo zajela geografsko dimenzijo razširjenega Balkana in vključuje avtorje iz geografskih področij Grčije, Hrvaške, Madžarske, Srbije, Turčije in Slovenije. Otvoritev skupinske razstave Photonic Moments IV. bo 21. oktobra v Mali galeriji Cankarjevega doma ter bo obenem pomenila tudi uradno odprtje letošnjega tretjega, razširjenega festivala Mesec fotografije.

Maša Bajc, Mania Benissi, Primož Bizjak, Vanja Bučan, Ektor Dimisianos, diStruktura, Marko Ercegović, Angelos Gavrias, Nilbar Güres, Peter Herendi, Gabor Kerekes, Ivan Petrović, Valentino Bilić Prcić, Katarina Radović, Aniko Robitz, Erinç Seymen, Špela Volčič, Ivan Zupanc.

Photonic Moments is a salon review of contemporary photographic creation in Eastern and South-eastern Europe and presents the main project of the Month of Photography festival. This exhibition project in the form of a collective exhibition again hosts several acknowledged experts: curators, gallery owners and critics coming from six countries of the mentioned regions – they prepared the selection of authors and their works, most of which will be presented to the Slovenian public for the first time. The exhibition will be hosted in several European cities during the next year, where it will try to present fresh and rising forces of those parts of Europe that are condemned to worse conditions for production and presentation of contemporary art because of their insufficient status. This year’s edition of Photonic Moments encompasses the geographical dimension of a wider Balkans and includes authors coming from the geographical regions of Greece, Croatia, Hungary, Serbia, Turkey and Slovenia. The opening of the collective exhibition Photonic Moments IV will be held on October 21st at the Cankarjev Dom Small Gallery, this will also be the official opening of the third, expanded Month of Photography festival.

Maša Bajc, Mania Benissi, Primož Bizjak, Vanja Bučan, Ektor Dimisianos, diStruktura, Marko Ercegović, Angelos Gavrias, Nilbar Güres, Peter Herendi, Gabor Kerekes, Ivan Petrović, Valentino Bilić Prcić, Katarina Radović, Aniko Robitz, Erinç Seymen, Špela Volčič, Ivan Zupanc.