Galerija dogodkovGallery of events


PETEK, 3. JUNIJ 2016 FRIDAY, 3 JUNE 2016

[lang_si]

Predstavitev knjige History of European Photography

(foto:Jurij Kodrun)

 

Portfolio review

 

(foto : Urša Satler)

 

Otvoritev razstave Matica Zormana: Dostojantsvo

(foto: Jurij Kodrun)

 

Otvoritev razstave Jaka Gasar – Herojska pot

(foto: Lana Bregar)

 

Predavanje Marije Skočir: Sebastião Salgado in njegovo ljubezensko pismo planetu

(foto: Lana Bregar)

 

Okrogla miza: Fotografske revije in založništvo danes

(foto: Lana Bregar)

 

Večerene projekcije

(foto: Lana Bregar)

 

 

 

(video: Simon Podgoršek)

[lang_en]

Presentation of the book History of European Photography

(photo: Jurij Kodrun)

Portfolio review

 

(photo : Urša Satler)

 

Opening of the exhibition of Matic Zorman – Dignity

(photo: Jurij Kodrun)

 

Opening of the exhibition Jaka Gasar – Heroic journey

(photo: Lana Bregar)

 

Lecture by Marija Skočir: Sebastião Salgado and His Love Letter to the Planet

(photo: Lana Bregar)

 

Panel discussion: Photo Magazines and Publishing Now

(photo: Lana Bregar)

 

Evening projections

(photo: Lana Bregar)

 

 

(video: Simon Podgoršek)