RazstaveExhibitions

Marko Jamnik and Boštjan Perovšek – ‘Projection of the City’

Marko Jamnik, 'Cukr', iz serije Supersimetrije, 2008

 

20. oktober – 14. november 2010

Galerija Vžigalica (MGML) Ljubljana


Razstava “Projekcija mesta“ je v osnovi zamišljena kot raziskovanje življenja tako velike strukture, kot je velemesto, ki svojo podobo definira z urejenostjo in anomalijami, ki to urejenost razdira, hkrati pa postavlja temelje za še bolj trdno konstrukcijo, kar omogoča, da lahko ta monumentalna tvorba deluje. Zvok, ki ga mesto oddaja, potencira njegovo lastno identiteto. Fotografija kot statična podoba in zvok mesta, ki je živ in se giblje, spodbujata h gibanju tudi fotogarfski motiv. Stabilna simetrična zamrznjena podoba se vdaja razigranim vdorom naključnih posegov ter sledi nepredvidljivi zvočni kompoziciji mesta.

Razstava Projekcija mesta je v osnovi zamišljena kot raziskovanje življenja tako velike strukture, kot je velemesto. Ta svojo podobo definira z urejenostjo in anomalijami, ki to urejenost razdirajo, hkrati pa postavljajo temelje za še bolj trdno konstrukcijo, kar omogoča, da ta monumentalna lahko tvorba deluje. Zvok, ki ga mesto oddaja, potencira njegovo lastno  identiteto. ”Anarhična urejenost” velemesta je bila inspiracija za serijo fotografij, ki s tehniko multipliciranja, prevračanja in zrcaljenja arhitekturnih motivov odraža večplastno podobo in nemirno dušo mesta. V osnovi se zrcali v popolno simetrijo ter z vdorom različnih anomalij prerašča v bolj zapletene forme, pri nekaterih motivih pa v skoraj neurejene anarhične kompozicije. Avtorja sta fotografije združila v kolektivno slikovno-glasbeno sestavljanko  iz vizualnih podob in urbanih zvokov, ki jih proizvaja mesto. Zvok mesta, ki ga večina dojema kot hrup, je glasba, ki jo mesto igra. Hrup lahko postane njegov prepoznavni moment, saj sleherno urbano vozlišče oddaja svoj unikaten in prepoznaven zvok. Fotografija kot statična podoba in zvok mesta, ki je živ in se giblje, spodbujata h gibanju tudi fotogarfski motiv. Stabilna simetrična zamrznjena podoba se vdaja razigranim vdorom naključnih posegov ter sledi nepredvidljivi zvočni kompoziciji mesta. Mesto kot urbana tvorba se kot rdeča nit pojavlja tudi v drugem delu projekta.

Krajše serije fotografij so v stop motion animaciji združene v kratke, nekajsekundne filme v ponavljajočem modusu (loop), ki (lahko) trajajo v nedogled. Ko se mesto z vsakim trenutkom razvija in po časovni premici korači naprej, se hkrati vrača tudi nazaj. Vrti se v krogu in ponavlja svoje že videne vzorce. Le manjši koščki, ki jih posameznik zaznava kot anomalije, na daljši rok zagotavljajo napredek in razvoj. Urbani hrup mesta je enakovreden vidni podobi in kot glasba spremlja ponavljajoče motive mestnih zgodb. Izbrane fotografije Marka Jamnika iz te serije so prejele več priznanj na prestižnem fotografskem tekmovanju IPA 2008 (International Photography Awards) v Los Angelesu in PX3 2009 (Prix De La Photographie Paris) v Parizu, tokrat pa se bo projekt predstavil v razširjeni, večmedijski luči, z dodanim zvočnim prostorom avtorja Boštjana Perovška.

Marko Jamnik, Boštjan Perovšek

Marko Jamnik, 'Cukr', from the series 'Supersymmetries', 2008

 

From October 20 until November 14, 2010

Galerija Vžigalica (MGML) Ljubljana


The Projection of the City exhibition is conceived as research into the life of a metropolis, as  a large ‘organism’ whose image is defined both by structure as well as the anomalies which disrupt its structure, and at the same time establish the grounds for an even more solid construction, thus allowing such a monumental formation to function. Photography, as a static image of a city is enlivened and animated by the soundscape of the city, which encourages the motion of a photographic motif. A stable symmetrical frozen image surrenders to the vivacious intrusions of random intervention, and follows the city’s arbitrary auditory composition that forms its signature.

The sound of the city intensifies its own identity. The disordered structure of the metropolis inspired a series of photographs which through the technique of multiplication, overturning and reflection of architectural motifs, replicates the multi-layered image and restless soul of the city. Basically, the reflection is in full symmetry; thence, through the intrusion of various anomalies, it develops more complicated forms and – in some motifs – a near de-structured anarchic composition. The photos are integrated into a collective audiovisual puzzle which is composed of images and sounds generated by the city. Considered by most to be hubbub, the urban soundscape is essentially the music played by the city. Due to the fact that each urban hub emits its unique and characteristic reverberation, noise may be regarded as a distinctive feature of a city. Alive and in motion, the urban soundscape animates the static photographic motif. A stable symmetrical frozen image thus surrenders to the vivacious accompaniment and random intrusions of the of the city’s signature composition.

The city, as an urban formation, also appears as a common thread in the second part of the project. In the stop-motion animation, a short series of photos are joined together to create a short animation played in a dynamic loop of infinite length. When, moment by moment, the city evolves and moves forward along the temporal line, it simultaneously moves backwards, spinning in a circle and repeating the already observed patterns. It is the tiny elements perceived by an individual as an anomaly which provide progress and evolution in the long-term. The noise of the city is on a par with the visual image, and, like music, accompanies the repetitive motifs of the urban story. Marko Jamnik’s selected photographs from the series Supersimetrije were awarded on prestigious photography contest IPA 2008 (International Photography Awards) in Los Angeles and PX3 2009 contest (Prix De La Photographie Paris) in Paris. For the actual exhibition project is broaden into multimedia installation in collaboration with sound artist Boštjan Perovšek.

Marko Jamnik, Boštjan Perovšek