Goran Bertok – ‘Red and Black’

Goran Bertok: Iz serije: 'Obiskovalci'

29. oktober – 14. november 2010

Kibela / Kibla Maribor

Samostojna razstava Rdeče in črno Gorana Bertoka predstavlja njegove novejše avtorske projekte, ki so bili v različnih kontekstih in razstaviščih prikazani v zadnjih šestih letih. Izbor iz fotografskih ciklusov Obiskovalci (2004), Post Mortem (2007), Rdeče (2009) in nenaslovljene video triologije (2008) predstavlja kontinuirano umetniško raziskovanje avtorja, ki je v preteklih dvajsetih letih na podlagi lastnih konceptualnih izhodišč beležil in upodabljal človeško telo, njegovo krhkost in minljivost, kar ga je pripeljalo do skrajnega konca, fizične smrti. Bertok v svojem novejšem ustvarjanju stopa korak naprej v obsesivnem dokumentairanju in uprizarjanju (mrtvega) človeškega telesa ter njegovih širših družbenih in kulturnih razsežnosti v sodobnem času.
Čeprav je Bertokov pristop do omenjene tematike popolnoma podrejen estetski komponenti pazljivo upodobljenih teles, se njegovo delo izkaže kot subverzivno tudi na nivoju današnjega dojemanja smrti, ko je fizični stik z mrtvimi telesi popolnoma industrializiran in odmaknjen od pogleda javnosti. V tem smislu Goran Bertok ponovno posega v obrobna področja tematiziranja življenja in smrti ter preizprašuje meje med stvarnostjo in umetnostjo.

Z nenaslovljeno Video trilogijo se obrača v podprobno opazovanje človeških teles, ranjenih zaradi užitka spolne naslade. V tem smislu ga ne zanima družbeni in kulturni fenomen tovrstnih spolnih praks, pač pa predvsem vizualna komponenta predstavljenih teles v vsej svoji ranljivosti in nepopolnosti. V fotografskem ciklusu Obiskovalci Bertok naredi korak naprej in se posveti samemu koncu, to je fizični smrti. Ranjena telesa predhodnih serij so tako simbolno pripeljana do svojega radikalnega konca, ko postajajo prepuščena efemernosti v procesu lastne biološke razgradnje. Človeško telo je upodobil v procesu kremacije na portretni način, ki se v duhu ikonografije Memento Mori ne obrača zgolj k simboliki smrti, ampak predvsem v surovo, a skrajno estetizirano realnost. V ciklusu Post Mortem se osredotoča na detajle posameznih zamrznjenih mrtvih teles, ki jih obravnava v vsej njihovi nepopolnosti. V tem pogledu se poleg samih vizualnih vidikov podobe zastavlja tudi vprašanje odnosa do mrtvega telesa, odmaknjenega v hladne in sterilne prostore mrtvašnic, daleč stran od oči javnosti. Kronološko najnovejša serija Rdeče predstavlja nadaljevanje Bertokovega obsesivnega raziskovanja (mrtvega) človeškega telesa. S pomočjo petih velikoformatnih barvnih fotografij upodablja fizično smrt telesa, ki je ravno žačelo živeti. Motivi mrtvega dojenčka, lebdečega v temnem brezprostorju se kažejo kot skrajno estetizirane podobe, izhajajoče iz neznane zgodbe o prezgodnji smrti.

Miha Colner