NoviceNews

GREGOR RADONJIČ

GREGOR RADONJIČ

GREGOR RADONJIČ GREGOR RADONJIČ

GREGOR RADONJIČ

Gregor Radonjič, iz serije Puščice

V torek, 5. junija se v sklopu Fotoničnih trenutkiv v Ljubljani odvijata otvoritvi dveh razstav:

Grupa Junij – Junij junija ob 19. uri v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje

www.aml.si

Gregor Radonjič – Puščice ob 20. uri v KUD France Prešeren

www.kud.si

JUNIJ JUNIJA

Pregledna razstava iz mednarodne zbirke Junij

5. junij – 8. julij 2012

Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Grupa Junij je v svojem času predstavljala globalno izjemno aktualne rešitve v okvirih medmedijske umetniške prakse, iz česar izhaja naslednje nespregledljivo pionirstvo skupine, ki nakazuje enega prvih poskusov vpeljevanja kuratorskih principov delovanja v tedanji slovenski in jugoslovanski prostor. Samoiniciativno proto-kuratorstvo je nekakšen predhodnik današnje vsestranske figure umetnika, ki del svojih avtorskih teženj izraža skozi kuratorske prakse in teoretska razmišljanja, obenem pa ob manku institucionalne podpore samo-afirmira po lastnem mnenju zapostavljene prakse.Mednarodna likovna zbirka Junij (MLZJ) je ob stikih s širokim mednarodnim krogom umetnikov organsko rasla, leta 1996 pa je bila donirana Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. V zbirki je zastopanih več kot 140 domačih in tujih avtorjev s skupno okoli 1300 deli, medtem ko bo razstava predstavila izbor 59 avtorjev s približno 100 deli.

www.aml.si

GREGOR RADONJIČ – Puščice

5. junij – 25. junij 2012

KUD France Prešeren Ljubljana

Fotografska razstava Gregorja Radonjiča Puščice zajema opus, v katerem so puščice kot osnovni motiv prikazane v različnih situacijah in kontekstih. Iz detajliranih urbanih ali naravnih pokrajin je puščica izločena kot arhaični simbol. S tem dobijo fotografije drugačen, večplasten pomen, ki presega dokumentarističen prikaz motiva. Z redkimi izjemami tudi ne nakazujejo lokacije posnetka. Raje kot to gledalca nagovarjajo s skritimi pomeni.

www.kud.si

Gregor Radonjič, from the series Arrows

On Tuesday, 5 June two exhibitions are opening in Ljubljana in frames of Photonic Moments festival:

Grupa Junij – Junij in June at 7 pm in Museum of Architecture and Design

www.aml.si

Gregor Radonjič – Arrows at 8 pm in KUD France Prešeren

www.kud.si

JUNIJ IN JUNE

Overview exhibition from international June collection

5 June – 8 July 2012

Museum of Architecture and Design

Globally speaking, “Grupa Junij” proposed very topical solutions within inter-media art practices, which also resulted in a pioneering role of the group, and cannot be ignored. Their role is regarded as one of the first attempts of introducing curatorial principles in that period’s Slovenian and Yugoslav art scene. Proto-curatorial self-initiatives are predecessors of the present universal artist who expresses part of his or her artistic tendencies through curatorial practices and theoretical discourses, while at the same time, due to the lack of institutional support, affirms what he or she maintains are neglected practices. In 1996 Junij Association donated the extensive collection to the Museum of Architecture and Design in Ljubljana. There are over 140 international with around 1300 works in the collection while exhibition presents the selection of 59 artists and around 100 works.

www.aml.si

GREGOR RADONJIČ: Arrows

5 June – 25 June 2012

KUD France Prešeren Ljubljana

Arrows by Gregor Radonjič is an exhibition in which arrows are presented as a motif in different situations and contexts. An arrow in modern urban or natural landscapes is an archaic symbol. Placing the arrow motif in such a context brings new connotations, with multi-layered meanings that go way beyond a purely documentary vision. With a few exceptions, the locations of the arrows are not clear. They challenge the spectator with their hidden meanings.

www.kud.si