Novice

GREGOR RADONJIČ

GREGOR RADONJIČ

GREGOR RADONJIČ

GREGOR RADONJIČ

Gregor Radonjič, iz serije Puščice

V torek, 5. junija se v sklopu Fotoničnih trenutkiv v Ljubljani odvijata otvoritvi dveh razstav:

Grupa Junij – Junij junija ob 19. uri v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje

www.aml.si

Gregor Radonjič – Puščice ob 20. uri v KUD France Prešeren

www.kud.si

JUNIJ JUNIJA

Pregledna razstava iz mednarodne zbirke Junij

5. junij – 8. julij 2012

Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Grupa Junij je v svojem času predstavljala globalno izjemno aktualne rešitve v okvirih medmedijske umetniške prakse, iz česar izhaja naslednje nespregledljivo pionirstvo skupine, ki nakazuje enega prvih poskusov vpeljevanja kuratorskih principov delovanja v tedanji slovenski in jugoslovanski prostor. Samoiniciativno proto-kuratorstvo je nekakšen predhodnik današnje vsestranske figure umetnika, ki del svojih avtorskih teženj izraža skozi kuratorske prakse in teoretska razmišljanja, obenem pa ob manku institucionalne podpore samo-afirmira po lastnem mnenju zapostavljene prakse.Mednarodna likovna zbirka Junij (MLZJ) je ob stikih s širokim mednarodnim krogom umetnikov organsko rasla, leta 1996 pa je bila donirana Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. V zbirki je zastopanih več kot 140 domačih in tujih avtorjev s skupno okoli 1300 deli, medtem ko bo razstava predstavila izbor 59 avtorjev s približno 100 deli.

www.aml.si

GREGOR RADONJIČ – Puščice

5. junij – 25. junij 2012

KUD France Prešeren Ljubljana

Fotografska razstava Gregorja Radonjiča Puščice zajema opus, v katerem so puščice kot osnovni motiv prikazane v različnih situacijah in kontekstih. Iz detajliranih urbanih ali naravnih pokrajin je puščica izločena kot arhaični simbol. S tem dobijo fotografije drugačen, večplasten pomen, ki presega dokumentarističen prikaz motiva. Z redkimi izjemami tudi ne nakazujejo lokacije posnetka. Raje kot to gledalca nagovarjajo s skritimi pomeni.

www.kud.si