Dogodki Events

ZGODOVINA EVROPSKE FOTOGRAFIJEHISTORY OF EUROPEAN PHOTOGRAPHY


Predstavitev založniškega projekta in panelna diskusija: Michaela Bosáková, Želimir Koščević, Primož Lampič in Lara Štrumej

7. junij 2012 ob 18. uri

Knjigarna Konzorcij, Ljubljana

Zgodovina evropske fotografije (1900-2000) je mednarodni raziskovalni projekt, ki zajema celotno Evropo. Glavni produkt in dosežek je enciklopedična publikacija v angleškem jeziku, razdeljena v tri zvezke (zvezek 1: 1900–1938, zvezek 2: 1939-1970, zvezek 3: 1971–2000). Študijska besedila o zgodovini fotografije v sleherni državi so bila napisana iz strani lokalnih strokovnjakov za fotografijo.


Presentation of a project and panel discussion: Michaela Bosáková, Želimir Koščević, Primož Lampič and Lara Štrumej

7 June 2012 at 6 pm

Konzorcij bookshop, Ljubljana

The History of European Photography (1900 – 2000) is an international research project spanning the whole of Europe. The project’s main achievement is an encyclopaedia in English, divided into three volumes / periods (volume 1 – 1900 – 1938, volume 2 – 1939-1970, volume 3 1971 – 2000). A study on the history of photography in each country is written by an expert on photography from that country.