Razstave

serija Tomaža  Črneja

serija Tomaža Črneja

V galeriji

serija Tomaža Črneja

Tomaž Črnej, In the Gallery, 2011
Tomaž Črnej, In the Gallery, 2011

Tomaž Črnej

Otvoritev: 1. 6. ob 19.00

Galerija Janeza Boljke, Ljubljana | Imago Sloveniae

 

S kulturno marginalizacijo živali, kot poimenuje odnos sodobnega človeka do živali pisec John Berger, ki se je dogajala skozi celotno 20. stoletje, so le-te, skupaj z vrsto drugih proizvodov kapitalizma, postale predvsem potrošno blago. Odnos sobivanja in magičnega verovanja, ki ga je človek nekoč gojil do živali, je preživeti arhaizem. Danes so živali človeku potrebne predvsem za hrano, za zabavo in kot hišni ljubljenčki. V mesnopredelovalni industriji se z njimi rokuje kot z vsakim drugim proizvodnim izdelkom.

Ravno nasprotno so hišni ljubljenčki povsem personificirani, saj jih njihovi lastniki pogosto dojemajo kot podaljške svoje osebnosti in kot del družine. Eksotične živali so preseljene iz svojega naravnega habitata, da se jih v umetelnem okolju živalskega vrta spektakelsko razkazuje kot redke komoditete.

Serija V galeriji Tomaža Črneja je nastala iz avtorjeve potrebe po preizpraševanju določenih kulturnih in vedenjskih vzorcev, ki jim sledimo. Z diferenciacijo produkcije in potrošnje znotraj kapitalističnega sistema je odjemalec končnega produkta popolnoma ločen od postopka njihovega nastajanja. Tovrstna ločitev omogoča, da se priročno zakrijejo deli, ki bi utegnili zmotiti, razburiti ali kako drugače odvrnili potrošnika od njegovega nakupa. Avtor pa se ob tem samoizprašuje, ali smo tisto, za kar vémo, da obstaja, pripravljeni tudi dejansko videti? V seriji V galeriji tako tematizira tisti del mesnopredelovalne industrije, ki se je ob kupovanju končnih mesnih produktov pogosto ne zavedamo ali jih odmislimo – zakol živali. Kot jedca mesa ga je zanimal tisti del proizvodnje mesa, ki mu je kot kupcu končnega produkta prizanesen – klavnica.

Za razliko od serije Koline fotografa Stojana Kerblerja, prvič razstavljene leta 1982, v kateri je avtor dokumentiral koline v Halozah v 70. letih 20. stoletja, se Črnej delu, kjer se živali dejansko ubija, izogne in se osredotoči predvsem na prostore, kjer se odvija predelava mesa. Izpraznjeni prostori klavnice s svojo hladno estetiko in sterilnostjo delujejo nadrealno in dajejo zgolj slutiti, čemu so namenjene. Če je v Kolinah vendarle moč začutiti pridih ritualnega žrtvovanja, pa klavnice predstavljajo predvsem eksces, ki je simptomatičen ravno za kapitalizem. Govorijo o čezmerni produkciji in vsesplošnem pretiravanju, o tem, da se je človek resda dokončno vzpostavil kot najmočnejša žival, ki pa je s kultivacijo drugih živali posegel v naravo do te mere, da v njej ni več nič naravnega.

(Jasna Jernejšek)

Razstava je na ogled do 1. 7. 2016.

Odpiralni čas:
Ponedeljek-petek: 9.00-17.00

Naslov: Gornji trg 16, Ljubljana