Razstave

razstava avtorjev povezanih z Oddelkom fotografije na Visoki šoli za storitve

razstava avtorjev povezanih z Oddelkom fotografije na Visoki šoli za storitve

ISO0

razstava avtorjev povezanih z Oddelkom fotografije na Visoki šoli za storitve

Bojan Salaj, Palimpsest/Tihožitje, 2016
Bojan Salaj, Palimpsest/Tihožitje, 2016

Jaka Arbutina, Tomaž Bevk, Andraž Bilmez, Boštjan Božič, Tatjana Cankar, Simon Chang, Peter Fettich, Jernej Čuček Gerbec, Peter Gorenšek, Anže Grabeljšek, Nataša Ilec, Davor Kralj, Primož Lukežič, David Mencinger, Bojan Mijatovič, Tilyen Mucik, Nik Neubauer, Matic Pandel, Borut Peterlin, Urša Premik, Peter Rauch, Lucija Rosc, Bojan Salaj, Bojan Šibenik, Marko Trebušak

Otvoritev: 2. 6. ob 21.00

Javno zaklonišče, Park slovenske reformacije, Ljubljana

Kakšen je potencial fotografije danes, ko že mobilni telefon ustvarja tehnično boljše fotografije, kot so jih nekoč digitalni fotoaparati, se verjetno lahko stopnjevano sprašujemo že vsaj od pojava Kodaka in slogana “You Press the Button, We do the Rest”. Nemara si vsaka generacija zastavlja svoja vprašanja in po svoje širi meje fotografskega jezika. Pa ne le vsaka generacija, temveč tudi vsako ustvarjalno okolje. Avtorji razstave ISO0 so bili izbrani iz kroga ustvarjalcev, ki so tako ali drugače povezani z Oddelkom za fotografijo Visoke šole za storitve (VIST) iz Ljubljane, njihova dela pa ponujajo razmislek o različnih obrazih fotografske ustvarjalnosti. Ta je mestoma raztegnjena celo do točke, ko se gledalec upravičeno vpraša, ali je to sploh še fotografija.

Razstava predstavlja načine eksperimentiranja z različnimi tehnologijami in postopki, pri čemer so ti pristopi nerazdružljivi z vsebinsko platjo fotografije. Razviden je širok spekter izraznih možnosti – umetniki se obračajo bodisi k starejšim ali eksperimentalnim tehnikam bodisi k novi tehnologiji, fotografije postavljajo v prostorske postavitve, tiskajo na različne nosilce, ali pa se od fotografije povsem oddaljujejo. V tako raznoliki produkciji je prepoznavne rdeče niti težko izpostaviti, a je kljub temu očitno, da vsi avtorji raziskujejo in širijo fotografski jezik.

Dolgčas fotografske popolnosti, ki jo omogoča današnja tehnologija, je nemara eden izmed razlogov retro nostalgije, s katero je moč razložiti porast zanimanja za stare tehnike. Če razstava na eni strani nakazuje vračanje k starim fotografskim tehnikam, pa na drugi strani nekateri avtorji vpeljujejo nove tehnologije in postopke, ali celo presegajo čisto fotografijo. S tem ponujajo razmislek o njeni moči, vlogi in definiciji, ki se ne odvija neposredno na fotografiji, temveč o njej spregovori posredno. Omenjeni težnji pa si nasprotujeta zgolj na videz – v raznolikem naboru eksperimentalnih postopkov lahko vidimo predvsem iskanje lastnega jezika.

Kaj je fotografija danes, ko je na fotografski razstavi lahko razstavljen zgolj avtorjev podpis? In ali nima beleženje lastnega imena nekaj skupnega z željo ohranjanja spomina, inherentno fotografiji? S širjenjem njenih meja avtorji govorijo predvsem o njenih možnostih danes. Modernistično raziskujejo njen jezik in ga postmodernistično prilagajajo svojim zgodbam, za pripovedovanje katerih včasih sploh ne potrebujejo več fotoaparata.

(Iza Pevec)

Razstava je odprta do 15. 6. 2016.

Odpiralni čas:
Vsak dan: 14.00-18.00

Naslov: Park slovenske reformacije – Argentinski park, Ljubljana