Bohemi z Montparnassa Bohemians from Montparnasse

Jean Cocteau & Veno Pilon Jean Cocteau & Veno Pilon

2016

Sebastião Salgado: Geneza Sebastião Salgado: Genesis

pregledna razstava fotografskega velikana overview exhibition of the notorious photographer

2016

PhotoMagicPhotoMagic

Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart

2016

Portfolio Review 2016

  Festival Fotonični trenutki – Mesec fotografije 2016 vabi fotografe, da predstavijo svoja dela na Portfolio Review, ki bo potekal […]

2016

Natečaj za Večerne projekcije Open call for Evening Projections

Mednarodni natečaj za sodobne fotografe International contest for contemporary photographers

2016

Janez Bogataj in fotografske knjige založbe Steidl Janez Bogataj and the photo-books of Steidl

 
 
 
Gerhard Steidl

Gerhard Steidl

Začetek: 30. maja

Knjigarna Konzorcij, Ljubljana

Razstava fotografskih knjig ene izmed najpomembnejših in najvplivnejših založb na področju izdajanja fotografskih knjig Stedl in razstavo fotografij Janeza Bogataja.

Izbor zgodnjih fotografij Janeza Bogataja predstavlja njegova mladostna iskanja, ki s svojo suverenostjo in likovnim pristopom pričajo o avtorskem izražanju, kar je zanj značilno še danes.

Danes je Steidl eno izmed najbolj prodornih in cenjenih izdajateljskih in tiskarskih podjetij. Naj bo v modi, umetnosti ali literaturi, založba deluje kot umetnikov in avtorjev zaveznik, ki mu pomaga ustvariti umetniško delo, ki pod njegovim budnim očesom pride do bralca. Danes so del njihovega rednega programa priznani fotografi in umetniki z vsega sveta (Joel Sternfeld, Bruce Davidson, Robert Frank, Robert Adams, Karl Lagerfeld, Lewis Baltz, Ed Ruscha, Roni Horn, Juergen Teller…). Razstava knjig in fotografij je nastala v sodelovanju z Galerijo Fotografijo, ekskluzivnim zastopnikom založbe Steidl za Slovenijo in Hrvaško.

Razstava je na ogled do 12. 6. 2016

Start: 30 May

Konzorcij Bookshop, Ljubljana

The exhibition of photo-books published by one of the most significant and influential publishers of photographic books, Steidl, and the exhibition of photographer Janez Bogataj.

The selection of early photographs by Janez Bogataj showcases his youthful searching that testify on the artistic expression with its sovereignty and visual approach. This is still characteristic for photographs of Bogataj nowadays.

Today, Steidl is one of the most successful and appreciated publishers and printing companies in the fields of fashion, art or literature. The publishing house functions as artists’ ally as it helps him or her to create a work of art. Nowadays there are many artists and photographers from around the globe who are part of their regular publishing programme (Joel Sternfeld, Bruce Davidson, Robert Frank, Robert Adams, Karl Lagerfeld, Lewis Baltz, Ed Ruscha, Roni Horn, Juergen Teller, etc.). The exhibition of books and photographs is organised and curated in collaboration with Fotografija Gallery, the exclusive representative of Steidl for Slovenia and Croatia.

The exhibition is open until 12 June 2016