<lang_si>7. junij – 27. julij 2012
<lang_en>7 June – 27 July 2012

7. junij – 27. julij 2012 7 June – 27 July 2012

KATARZYNA MAJAK: Moč ženskKATARZYNA MAJAK: Women of Power

7. junij – 27. julij 2012
7 June – 27 July 2012

Katarzyna Majak, Enenna - a Wiccan, from ‘Women of Power’ series, 2011, courtesy of the artist and Porter Contemporary NY Gallery

7. junij – 27. julij 2012

Otvoritev: četrtek, 7. junij ob 20. uri

Slovenski etnografski muzej

Razstava Moč žensk predstavlja portrete poljskih čarovnic, vračaric, zdravilk, vizonark and duhovnih vodij, ki nastopajo nasproti navidezni homogenosti in katoliški dominantnosti. Zgolj nekateri tradicionalni zdravilci (»prišepetovalci«, ki združujejo religijo in prvinsko vraževerje v prizadevanjih, da bi zdravili in odganjali uroke s pomočjo molitev) ob beliruski državni meji so uspeli preživeti do današnjeih dni. Drugi skušajo oživljati mrtvo tradicijo – of stark z darom »vizij« ali naravnih zdravilcev. Nekateri izmed njih pravijo, da je to znanje preživelo na ravni nezavednega, obenem pa se je pojavila potreba po privzemanju znanja iz drugih tradicij (Severna Amerika, Peru ali Nova Zelandija). Upodobljene ženske soočajo svoje znanje z lokalnimi staro-slovanskimi rituali in demonologijami.

Sodobna ikonografija je nasičena s podobami čarovnic. Pojavljajo se na metlah v mesečini, kot stare coprnice s krivim nosom, bradavico, v plaščih in zašiljenih škornjih, klobukih, v svojih skrivenčenih rokah držijo palice ali pa se sklanjajo nad svojimi kristalnimi kroglami. Že od otroštva so prisotne v risankah. Na internetnih straneh so čarovnice prikazane z agresivnim make-upom, v okrašenih oblekah, fascinirane nad svojo temno stranjo. Popularna kultura dopolnjuje upodabljanje čarovnic še s krvjo, lobanjami, tetovažami in svečami.

Nekaj tradicionalnih zdravilk (t.i. šepetalk, ki povezujejo religijo s prvobitnimi vraževerji, in z molitvami zdravijo in preganjajo uroke) je preživelo le ob beloruski meji. Teh tradicij ni več mogoče najti nikjer drugje na svetu. Tam skušajo ženske obuditi mrtve tradicije, nekatere so imele babice, ki so “videle” ali bile zeliščarke, druge trdijo, da je znanje preživelo v podzavesti, tretje, ki niso imele druge izbire, so potovale po tujini – Amerika, Peru, Nova Zelandija – da bi se naučile, prišle nazaj in pomešale znanje z lokalnimi tradicijami, stare slovanske obrede z demonologijo.

To navdušujoče potovanje od ženske do ženske (najmlajša v svojih tridesetih in najstarejša spoštljivih osemdesetih) po državi je avtorici služilo za iskanje ženskih modrosti in množico duhovnih poti, skritih v monoreligiozni družbi. Za mnoge od njenih sogovornic je bilo to prvo osebno razkritje.

Posnela je fotografije, pri katerih se je namesto na okolje osredotočila na njihove oči. Ob fotografiranju so bile ženske oblečene v svoja obredna oblačila in pri tem držale predmete “moči”. Prosila jih je, da s pogledom naravnost v objektiv ozdravijo potencialnega gledalca. Svojo energijo so prenašale skozi lečo fotografskega aparata.

www.etno-muzej.si

www.katarzynamajak.com

Katarzyna Majak, Enenna - a Wiccan, from ‘Women of Power’ series, 2011, courtesy of the artist and Porter Contemporary NY Gallery

7 June – 27 July 2012

Opening: Thursday, 7 June at 8 pm

Slovene Ethnographic Museum

Women of Power presents portraits of Polish witches, healers, enchanters, visionaries and spiritual leaders who are a counter to the seeming homogeneity and Catholic mainstream. Only a few traditional healers (‘whisperers’ who mix religion and primeval superstitions to heal and remove spells using prayers) survived on the Belarusian border. Others try to revive a dead tradition – from grandmothers who could ‘see’ or were herb healers. Some others say the knowledge survived in the subconscious but there is a need to learn from outer traditions (North America, Peru, or New Zealand). They mix the knowledge with local old Slavs ceremonials or demonology.

Poland is said to be more than 90% Catholic. Christianity was forcefully introduced centuries ago to have successfully erased almost all the traces of paganism, witchcraft or shamanic traditions. Basically no line of heritage survived. Children at school learn Greek, Roman, or German mythology. In the series of 29 portraits and engaging interviews Katarzyna Majak presents a counter to the seeming homogeneity by revealing the realm of those existing beyond the mainstream – witches, healers, enchanters, visionaries and spiritual leaders.
Only a few traditional healers (so called ‘whisperers’ who mix religion and primeval superstitions to heal and remove spells using prayers) survived on the Belarusian border and cannot be found anywhere else in the world. Others will try to revive a dead tradition – they may have had grandmothers who could ‘see’ or were herb healers. Some others say the knowledge survived in the subconscious but there is a need to learn from outer traditions… Thus many, left with no other choice, travel abroad – to North America, Peru, or New Zealand – to learn, come back and mix the knowledge with some local traditions – old Slavs ceremonials or demonology. Most believe pagan spirit and witchcraft somehow managed to survive in the subconscious.
This fascinating journey from a woman to a woman (the youngest in her early 30s and the oldest in her late 80s) all over the country was my search for female wisdom and plurality of spiritual paths hidden within a mono-religious society. For many of the women it was a ‘coming out’. Majak took pictures with a very low depth of field and focused on their eyes. While shooting women wore ceremonial outfits and hold their ‘objects of power’. They were asked to look directly into the lens to use photography to heal a potential viewer. They simultaneously worked with the energy transmitting it through the lens.

www.etno-muzej.si

www.katarzynamajak.com