Lado Jakša – DIALOGBREZDIALOGA

20.11. – 05.12. 2008; Atelje-galerija Mikado Ljubljana

A

Exhibition of art photographs with the scope on “multicultural dialog and absence of this dialog” /portraits, autoportraits, masks, posters, shadows, puppets, graffitti …/

B

Photomultivision as reflection of multilayered problems of this dialog and its absence

C

Music of the author, as integral part of this multivision and at the same time independent acoustic vision of this dialogs “Between echoes of the tower of Babylon”

A

Razstava umetni{kih fotografij na temo “medkulturnega dialoga in nedialoga”
/portreti, autoportreti, maske, plakati, sence.
lutke, grafiti …/

B

Fotomultivizija, kot odsev ve~plastne
problematike tega dialoga oziroma
njegove nezmo‘nosti

C

Avtorska glasba kot zvo~na sogovornica
multivizije in hkrati samostojna akusti~na
vizija dialogov “Med odmevi babilonskega stolpa”