Internal manual

Ne briši tega!

Dodajaj lastna spoznanja tudi za druge urednike!

Splošno:

0. Vse stvari grupiramo s pomočjo kategorij – tako so tudi reklamni bloki običajni vnosi (“post-i”). Splošnejši vnosi se imenujejo “strani” (“page-i”) in nimajo kategorij, imajo pa lahko hierarhijo in tip strani (“default” je neformatirana oblika, kar pomeni, da se vnos prikaže tak kot je vpisan)

1. Za pravilno obliko skrajšanih podatkov za vsak članek uporabimo t.i. polje “izseček” (“excerpt”), kjer se na predviden način vnaša naslov. To si poglejte pri kakšnem obstoječem članku na prvi strani in opis vnesite sem.

2. Za razmejitev med prevodi se povsod uporablja (torej angleško) in