Bohemi z Montparnassa Bohemians from Montparnasse

Jean Cocteau & Veno Pilon Jean Cocteau & Veno Pilon

2016

Sebastião Salgado: Geneza Sebastião Salgado: Genesis

pregledna razstava fotografskega velikana overview exhibition of the notorious photographer

2016

PhotoMagicPhotoMagic

Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart Stane Jagodič, Gábor Kerekes, Branko Lenart

2016

Portfolio Review 2016

  Festival Fotonični trenutki – Mesec fotografije 2016 vabi fotografe, da predstavijo svoja dela na Portfolio Review, ki bo potekal […]

2016

Natečaj za Večerne projekcije Open call for Evening Projections

Mednarodni natečaj za sodobne fotografe International contest for contemporary photographers

2016

Matej Sitar – Tsuriai

 
 
 

The series Tsuriai was created during a one month journey in Japan. The author wanted to concentrate on two different sides of this country, the classical side and the modern side and represent them as diptychs. The collection deals with the two opposite poles of Japan and the experience of a visitor from the West and his impression of this country. On the one hand we immediately think of the classical and traditional Japan of the Meiji and Edo eras, but on the other we cannot ignore the newest of technologies and wild Japanese teenagers. This is the modern Japan. Rarely is this duality as obviously expressed as in the land of the rising sun. In introducing this series the author not only focused on its content and its visual aspects, but also on its technical side. The author wanted to present the contradictions (differences) in a different way. The photographs depicting classical Japan are all taken with a classical camera and dia film. They represent contradicting stories, which, when looked upon as a whole, create balance- harmony. This harmony of contradictions is narrative and visual but also technical.

Serija Tsuriai (japonski izraz za ravnotežje), je nastala med enomesečnim potovanjem po Japonski. Avtor se je želel osredotočiti na dve različni plati te dežele, na klasično in na moderno ter ju predstaviti kot diptihe. Kolekcija se ukvarja z nasprotnima poloma Japonske in z izkušnjo zahodnjaškega obiskovalca, ter njegovim pogledom na to deželo. Japonska je dežela velikih nasprotij. Na eni strani takoj pomislimo na klasično in tradicionalno Japonsko iz obdobij Meiji in Edo, na drugi strani pa ne moremo mimo blišča modernih mest, najnovejše tehnologije ter divjih japonskih najstnikov. To je moderna Japonska. Le redkokje drugje na svetu je ta dvojnost tako očitna kot prav v deželi vzhajajočega sonca. Pri predstavitvi serije se je avtor poleg vsebinske in vizualne plati odločil še za eno, namreč tehnično. Nasprotja (različnosti) je poskušal prikazati na drugačen način. Fotografije, ki predstavljajo klasično Japonsko, je posnel s klasičnim zrcalno-refleksnim fotoaparatom in dia filmom. Te predstavljajo nekaj, kar počasi izginja iz vsakdanje uporabe in česar verjetno prej ali slej ne bo več. Moderna Japonska pa slovi po najnovejših tehnoloških izdelkih, zato se je za predstavitev tega dela serije odločil za uporabo digitalnega zrcalno-refleksnega fotoaparata. Posnete fotografije predstavljajo nasprotujoče si zgodbe, ki pa, ko jih pogledamo skupaj, ustvarijo ravnotežje – harmonijo. Ta harmonija nasprotij deluje pripovedno in vizualno v prvem planu, ter tehnično v drugem.