RazstaveExhibitions

Matjaž Rušt Matjaž Rušt

Matjaž Rušt, #ljubljana, 2013-2014

Matjaž Rušt, #ljubljana, 2013-2014

#ljubljana

Otvoritev: 4. junij ob 19. uri

4. 6.–14. 6. 2014

Bikofe, Ljubljana

KJE: Židovska steza 2, Ljubljana

»Osrednji inštrument našega časa«, kot je leta 1941 pisatelj James Agee poimenoval fotografski aparat, danes predstavlja mobilni telefon, ki je postal nepogrešljiv podaljšek slehernika. Ta naprava se je tako močno integrirala v posameznikov vsakdan (in ga tudi dodobra predrugačila), da je postala neločljiv del njegove vsakodnevne izkušnje. Serija #ljubljana Matjaža Rušta sestoji iz fotografij, posnetih s pametnim telefonom, ki tvorijo obširni vizualni kolaž ljubljanske urbane krajine.

Avtor tako ustvarja intimno refleksijo mestnega vsakdana, ki v običajnem ne odkriva neobičajnega, nenavadnega ali spregledanega, temveč zavestno išče in izpostavlja njegovo humornost. S premišljenim kadriranjem v dokumentarni maniri na mobilni zaslon zajema podobe, katerih iskrive bodice razkrivajo banalnost in absurdnost najrazličnejših situacij, ki konstituirajo vsakdanjost in običajnost.

Tovrstno vizualno raziskovanje neposredne okolice se navezuje na tradicijo vernakularne in ulične oziroma »snapshot« fotografije 60. in 70. let prejšnjega stoletja, na drugi strani pa predstavlja digitalizacijo popularnega trenda »retro-nostalgije« in »retro-šika«. Če lomografi in uporabniki drugih enostavnih starinskih fotoaparatov opozarjajo na trend vračanja analogne fotografije, je uporaba pametnega telefona zgolj digitalna različica tega fenomena. Instantno zajetje vsakdana je z mobilnim telefonom še enostavnejše in hitrejše, medtem ko je mogoče hipno ujeti trenutek istočasno deliti tudi na svetovnem spletu. Rušt se tako pridružuje drugim sprehajalcem in urbanim pohajkovalcem, sodobnim različicam Baudelairejevega flâneurja iz 19. stoletja, ki osebno doživljanje mestnega vsakdana pretvarjajo v fragmentirane vizualne podobe, pri tem pa mu fotografiranje s pomočjo pametnega telefona pomeni zgolj enega od možnih načinov kreativne rabe fotografije.

Jasna Jernejšek

matjazrust.tumblr.com

#ljubljana

Opening: 4 June at 7 pm

4–14 June 2014

Bikofe, Ljubljana

WHERE: Židovska steza 2, Ljubljana

In 1941, the writer James Agee considered the camera to be “the central instrument of our time”. Today, this role has been taken over by mobile phones which have become almost indispensable to everyone. These devices have integrated so deeply into an individual’s everyday life (as well as thoroughly transformed it) as to become an inseparable part of their everyday experience. #ljubljana series by Matjaž Rušt comprises photographs taken with a smart phone to create an extensive collage of Ljubljana’s urban landscape.

The artist creates an intimate reflection of urban everyday life that doesn’t reveal the unusual, odd or neglected but rather, and consciously, seeks and exposes its humorous side. By thoughtful framing these images in a documentary manner, the artist captures on the mobile phone screen images that unveil banality and absurdity of various situations that constitute a wonderful mundanity and commonness.

On one hand, such a visual exploration of the immediate vicinity draws from the tradition of vernacular or “snapshot” photography from the 1960’s and ’70’s, whilst on the other, represents the digitalisation of popular “retro-nostalgia” and “retro-chic” trends. If the users of vintage cameras draw attention to the return of analogue photography, the use of a smart phone is just a digital version of this same phenomenon. A mobile phone further facilitates and speeds up the instant capture of everyday life, as an instantly captured moment can be simultaneously shared online. Matjaž Rušt thereby joins other walkers and urban wanderers, modern versions of Baudelaire’s flâneur of the 19th century, who transform their intimate experiences of urban everyday into fragmented visual images, and so the taking of pictures with a smart phone is merely one of many possible creative uses of photography.

Jasna Jernejšek

matjazrust.tumblr.com