Natečaji

Branko Cvetkovič, Cukrarna, 2004

Branko Cvetkovič, Cukrarna, 2004

Mednarodni natečaj na temo industrijske dediščine

Rok za prijavo: do 30. 4. 2020.

Galerija Photon – Center za sodobno fotografijo letos ponovno prireja festival Fotonični trenutki – mesec fotografije, ki se v svoji 9. ediciji odpira 16. junija v Cankarjevem domu, programsko pa poteka na različnih prizoriščih po Ljubljani. Festival je usmerjen v predstavljanje različnih oblik avtorske fotografije, prednost pa daje projektom iz Srednje in Jugovzhodne Evrope. Tematski fokus letošnjega festivala bo evropska industrijska dediščina 20. stoletja skozi prizmo fotografije in sorodnih medijev. Postavljamo vprašanje, v kakšnem smislu zmore fotografija prispevati k našemu razumevanju preteklih arhitekturnih in industrijskih prizadevanj, ki so do danes že ali še bodo postala kulturna dediščina – a na drugi strani morda zgolj spregledana zapuščina. Vse omenjeno bosta predstavili osrednji razstavi – mednarodna skupinska razstava Betonske sanje in razstava legendarnega avtorskega para Bernda in Hille Becher. V sklopu osrednje teme bo organiziran tudi spremljevalni program s predstavitvami in panelnimi diskusijami. 

Natečaj (arhitekturne) fotografije na temo industrijske dediščine v sklopu spremljevalnega programa festivala.

Groba definicija žanra arhitekturne fotografije je fotografiranje stavb in ostalih podobnih struktur, ki je estetska in hkrati pravilna/natančna reprezentacija predstavljenih objektov. Za namen našega natečaja na temo industrijske dediščine bomo omenjeno definicijo po eni strani omejili – na industrijsko (arhitekturno in materialno!) dediščino, ki je produkt industrializacije od poznega 18. stoletja vse do konca 20. stoletja. Vendar pa jo bomo po drugi strani tudi razširili, saj želimo vključiti dela, ki to dediščino tematizirajo skozi zgodovino, spomin, tradicije ali osebne zgodbe, ali v širšem smislu stanja naše civilizacije, zlasti skozi ekološko prizmo.

Ker industrializacija v urbanističnem smislu pripada mestom, nas zanimajo tudi zgodbe mest, ki so povezane z industrijo, najsi gre za transformacije predelov mest in objektov ali zgodbe socialnih skupin, povezanih z razvojem ali propadom industrije. V tem smislu bi v grobem ločili štiri razpisne skupine:

  1. industrijska dediščina kot arhitektura (fotografije eksterierjev in interjerjev, stavb, arhitekturnih detajlov ipd.).
  2. materialna industrijska dediščina (fotografije mehanizacije, opreme, vozil ipd.),
  3. industrijska dediščina kot okoljska-ekološka dediščina (degradirana okolja, še delujoči nekdanji onesnaževalci ipd.).
  4. fotografske zgodbe, ki so v najširšem smislu povezane z industrializacijo (posnetki delavskih četrti, posnetki nekdanjih delavcev, brezposelnih ipd.).

 

Razstava

 

Mednarodna žirija bo izbrala dela petih avtorjev, ki bodo predstavljena na skupinski razstavi v Ljubljani, v sklopu festivala med 16. junijem in 18. julijem 2020. Izbrani peterici avtorjev/ic se pokrije do 200€ produkcijskih sredstev za izdelavo del. Razstava bo pospremljena z manjšim razstavnim katalogom in bo po Ljubljani potovala v Galerijo Photon na Dunaju.

 

Navodila natečaja

 

Sprejemamo tako formalno-tehnično kot avtorsko raznolike pristope na omenjene teme. Natečaj je odprt za avtorice in avtorje do 35. leta starosti (vključujoč letnik rojstva 1985).

 

Prijava naj vsebuje:

 

  • Avtorski portfolio največ dveh zaključenih avtorskih projektov ali projektov v procesu, vsak lahko vsebuje min. 3 in max. 20 fotografij, v resoluciji vsaj 1800 pikslov po daljši stranici v PDF ali JPG formatu.
  • Kratko vsebinsko utemeljitev prijave (obvezno v angleškem jeziku) do max. 1500 znakov ter opredelitev kategorij pod katere se uvrščajo posamezni prijavljeni projekti.
  • Kratko biografijo prijavitelja/ice.
  • Dodatne tehnične specifikacije: formate in dimenzije del, optimalni način predstavitve v razstavnem formatu.

 

Pošiljanje prijave:

 

Celotna prijava naj bo zapakirana v eni zip datoteki in naj bo poimenovana po principu:

Ime_Priimek_NaslovProjekta.zip

Zip datoteko pošljite preko prijavnega obrazca na 

V primeru morebitnih težav pri oddajanju prijave nam prosim to javite na foto@virginiavrecl.com.

 

Rok za prijavo:

 

Prijavitelji/ce naj prijave pošljejo najkasneje do 30. 4. 2020.
Kandidati bodo o rezultatih natečaja obveščeni najkasneje do 30. 5. 2020.

 

Kontakt

 

Za dodatne informacije smo na voljo na elektronskem naslovu: foto@virginiavrecl.com in tel. številki +386 59 977907 (delavniki, med 12. in 18. uro); kontaktna oseba: Virginia Vrecl.