NatečajiOpen calls

<lang_si> Mednarodni natečaj za sodobne fotografe <lang_en> International contest for contemporary photographers

Mednarodni natečaj za sodobne fotografe International contest for contemporary photographers

Natečaj za Večerne projekcije Open call for Evening Projections

Mednarodni natečaj za sodobne fotografe International contest for contemporary photographers

Alexandra Polina, Generation 60, 2013 / the winner of Evening Projections' contest 2014

Alexandra Polina, Generation 60, 2013 / the winner of Evening Projections’ contest 2014

Mednarodni fotografski natečaj za Večerne projekcije v Atriju ZRC – ZAKLJUČEN!!!

V sklopu festivala Fotonični trenutki – Mesec fotografije 2016 najavljamo mednarodni natečaj, namenjen vsem ustvarjalcem, ki delujejo v polju avtorske fotografije. Izbrana dela ali serije bodo prikazani v sklopu večernih projekcij, ki se bodo v otvoritvenem tednu festivala predvajale v veličastnem ambientu Atrija ZRC na Novem trgu 2 v Ljubljani.

Festival Fotonični trenutki – Mesec fotografije, ki letos predstavlja svojo že osmo edicijo, je namenjen promociji, popularizaciji in predstavitvi fotografskega ustvarjanja, tako domačega kot mednarodnega, medtem ko je njegov poudarek na sodobni avtorski fotografiji. Festival nastaja pod okriljem Photona – Centra za sodobno fotografijo.
Večerne projekcije v Atriju ZRC nudijo možnost vsem izbranim fotografom in fotografinjam, da svoje avtorsko delo predstavijo širši strokovni in drugi zainteresirani javnosti. Večerne projekcije predstavljajo priložnost, da se širokemu krogu obiskovalcev festivala predstavijo tudi tisti fotografi in fotografinje, ki niso našli prostora na razstavah v sklopu festivala. Sklop večernih projekcij je tako namenjen predstavitvi širokega spektra avtorskih projektov, kjer bo komisija poudarjeno iskala sveže pristope in aktualne tematike, ki odražajo dogajanje na globalnem prizorišču sodobne fotografije. Zmagovalec/ka natečaja bo imel/a možnost samostojne razstave v Photonu, Ljubljana v sezoni 2017.

K sodelovanju so vabljeni vsi fotografi in fotografinje, skupine ali kolektivi, ki delujejo na področju avtorske fotografije, ne glede na starost, versko ali narodno pripadnost.

Rok za oddajo materialov je 18. april 2016

Prijava naj vsebuje:
– avtorski portfolio (od 10 do 20 fotografij) zaključenih avtorskih projektov – v PDF ali JPG formatu
maksimalna velikost posamezne fotografije 2MB
– vsebinska utemeljitev projekta (obvezno v slovenskem ali angleškem jeziku) do največ 1000 znakov
– biografija prijavitelja/ice

Posamezni fotograf/inja se lahko na natečaj prijavi z več samostojnimi projekti.
Materiale sprejemamo izključno v digitalni obliki po elektronski pošti.

Prijavitelji/ce naj prijave pošljejo do 18. 4. 2016 na naslednji elektronski naslov: photon.centre@gmail.com, s pripisom „natečaj za večerne projekcije“.

Za dodatne informacije smo na voljo na elektronskem naslovu: photon.centre@gmail.com in tel. številki +386 59977907 (vsak delavnik med 12. in 18. uro).

Kontaktna oseba: Jasna Jernejšek

O izboru avtorjev in del bo odločala tričlanska komisija v sestavi:
Emina Djukić (predavateljica, fotografinja in publicistka)
Jasna Jernejšek (kustosinja-koordinatorka pri Photonu)
Miha Colner (kustos-koordinator pri Photonu)

Kandidati bodo o rezultatih natečaja obveščeni po elektronski pošti, najkasneje do 10. 5. 2016!


International photo contest for Evening Projections in frames of Photonic Moments festival in Ljubljana – CLOSED!!!

We are proudly announcing international call for submissions, open to all artists and photographers working in the field of contemporary photography. Selected works and series will be shown in frames of Photonic Moments – Month of Photography 2016 festival in Ljubljana as part of Evening Projections during the opening days of the festival (2-5 June 2016). The projections will take place in the magnificent venue of ZRC atrium in Ljubljana which will host the majority of accompanying programme of the festival.

The eight edition of Ljubljana’s Photonic Moments – Month of Photography festival is dedicated to promote, popularise and present local and international developments in the field of contemporary photography. The festival is organised by Photon – Centre for Contemporary Photography.
Evening Projections in ZRC atrium will enable participation of artists and photographers who could not be presented on several exhibitions within the festival. Their works will be shown to both, wider audience and professional public. The Evening Projections are aimed at presenting wide spectre of artistic projects and therefore the jury will primarily look for fresh approaches and topics that reflect developments on the local and global photographic scene. The winner of the contest (selected on the last day of four-day event) will have a chance to exhibit on a solo show at Photon, Ljubljana in 2017.

We invite all photographers, artists, art groups and collectives working in the field of contemporary photography to participate, irrespective of age or nationality!
There are no application fees!

Deadline for submission is 18 April 2016

The application must contain:
– portfolio of the applicant and proposal for the projection (containing from 10 to 20 photographs) in PDF or JPG format;
maximum size of each photo is 2MB;
– description of the project(s) (in Slovene or English language) up to 1000 characters;
– biography of the applicant;

Each photographer can apply with multiple projects / series. The materials are accepted only in digital form and via designated email.

Applicants shall send the submissions to following email address:
photon.centre@gmail.com with the subject line „Evening Projections contest“ until 18 April 2016!

Additional information available on email photon.centre@gmail.com and telephone number +386 59977907 (weekdays from 12 to 6 pm).

Contact person: Jasna Jernejšek

The selection will be conducted by three-member jury:
Emina Djukić (lecturer, photographer, publicist)
Jasna Jernejšek (curator-coordinator at Photon)
Miha Colner (curator-coordinator at Photon)

The applicants will be be notified about the results of the open call via email until 10 May 2016!