Fotonični teden Photonic Week

Letos bo namesto Fotoničnih trenutkov organizian Fotonični teden, 29. 5. – 2. 6. 2018. Instead of Photonic Moments this year we are organizing Photonic Week, 29. 5. – 2. 6. 2018.

2018

Branko Lenart v Rovinju Branko Lenart at Rovinj

Photon je na festivalu Rovinj Photodays pripravil razstavo Branka Lenarta.Photon prepared Branko Lenart’s exhibition at Rovinj Photodays festival.

2018

Natečaji 2014 Open Calls 2014