RazstaveExhibitions

<lang_si> Mirjam Čančer, Andrej Lamut, Katra Petriček, Jon Žagar <lang_en> Mirjam Čančer, Andrej Lamut, Katra Petriček, Jon Žagar

Mirjam Čančer, Andrej Lamut, Katra Petriček, Jon Žagar Mirjam Čančer, Andrej Lamut, Katra Petriček, Jon Žagar

(Ne)znano(Un)known

Mirjam Čančer, Andrej Lamut, Katra Petriček, Jon Žagar Mirjam Čančer, Andrej Lamut, Katra Petriček, Jon Žagar

Jon Žagar, Sublimno, 2016

Jon Žagar, Sublimno, 2016

Mirjam Čančer, Andrej Lamut, Katra Petriček, Jon Žagar

Otvoritev: 31. 5. ob 20.30

Atelje-galerija Mikado, Ljubljana

 

Razstava z naslovom (Ne)znano avtorjev Mirjam Čančer, Andreja Lamuta, Katre Petriček in Jona Žagarja predstavlja samostojno odcepitveno fazo od študija fotografije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Univerze v Ljubljani. Razstava kot taka pod vprašaj postavlja preteklost in ustvarja novo avtonomno prihodnost že uveljavljenih mladih ustvarjalcev.

Intenca po uveljavitvi in samostojnosti se manifestira skozi lastno delovanje v galerijskem prostoru, ki jim omogoča stik s sedanjostjo. Z razstavo avtorji vstopajo v široko območje delovanja na področju kulture in umetnosti. V obdobju od 2010 do 2016 so raziskovali in izpraševali fotografski medij z namenom iskanja lastne ustvarjalne prakse oziroma avtorskega izraza. Pri tem so se zanašali na že preverjene prakse umetniške produkcije, jih osvojili in nadgradili v lastnem izrazu. Njihovo večletno skupno delovanje je temeljilo na apropriaciji videnega skozi afirmacijo svojstva.

Na razstavi bodo avtorji odpirali vprašanja povezana z identiteto, performativnim značajem, objektnostjo in snovnostjo fotografskega jezika. Razstava bo ponudila širši vpogled v delovanje ustvarjalcev na poti do stvaritve umetniškega dela in bo tudi skozi njihovo osebno izpoved pripomogla k razumevanju ne le notranjih vzgibov, ampak tudi medija na splošno. Kot odmik od ustaljene prakse bodo tako na svojstven način prikazane različne smeri delovanja, ki so med seboj tesno povezane v skrbi za obrtniško odličnost, hkrati pa se odmikajo v smoter ustvarjalne misli, ki je izrazito individualna.

(Peter Koštrun)

Razstava je odprta do 15. 7. 2016.

Odpiralni čas:
Ponedeljek-petek: 10.00-16.00

Naslov: Slovenska cesta 6, Ljubljana

Opening: 31 May at 8.30pm

Mikado Atelier-Gallery, Ljubljana

 

(Un)known, an exhibition by Mirjam Čančer, Andrej Lamut, Katra Petriček and Jon Žagar, represents a phase of emancipation from photography studies at the Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana. The exhibition per se questions the past and builds a new autonomous future for the already acknowledged young artists.

Meanwhile, their desire for recognition and independence will be manifested through their active role in the gallery space, allowing them to be in touch with the present. With this exhibition, the authors enter the vast field of culture and art. In the period from 2010 and 2016, they explored and examined the medium of photography in order to find their creative expression and position as authors, relying on the already tried practices in art production only to master them and ultimately enhance them through their own creative expression. Their long-lasting collaboration was based on the appropriation of the known, through the affirmation of idiosyncrasy.

The exhibited works raise questions relating to the identity, performative character, objectified nature and tangibility of the language of photography. The exhibition gives greater insight into the creative processes of the artists as they create an art piece. By providing their personal accounts along the way, the artists help the audience to better understand not just their inner motivations, but also the medium of photography in general. A deviation from the usual practice, the exhibition is a unique display of various creative paths. Though tightly intertwined in their common pursuit of excellence in craftsmanship, at the same time their paths diverge, each towards the its distinctly individual creative thought.

(Peter Koštrun)

The exhibition is open until 15 July 2016.

Gallery hours:
Monday-Friday: 10.00-16.00

Address: Slovenska cesta 6, Ljubljana